Administrative opgaver

Det er ikke regler, der hindrer ulykken, men den søfarende

 

At minimere den administrative byrde ved søfart forudsætter international forståelse for, at det ikke er regler og skemaer, der skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø, men de søfarendes adfærd, påpeger synschef Lars Gerhard Nielsen.

Alle med det mindste kend- skab til søfart ved, at mængderne af papir vokser. Skemaer skal udfyldes og felter krydses af for at tilfredsstille myndigheder på alle niveauer – og ikke mindst kunder.

 

Det bekræftes af projektet ”Psykisk nedslidning af officerer  i danske skibe som følge af ude- fra kommende krav”. Et projekt der blev sat i søen for at analysere og undersøge mulighederne for at reducere de administrative opgaver ved søfart.

- Det var ikke overraskende at konstatere, at mængderne af papir vokser. Derimod overraskede det os, at havnemyndighederne har mange krav, som er forskellige fra havn til havn. De belaster rigtig meget administrativt ved siden af krav fra kunderne, som i nogle tilfælde går længere end lovgivningen tilsiger, erkender synschef Lars Gerhard Nielsen, Søfarts- styrelsen, der deltog i projektet.

 

Kulturen skal vendes

- I Søfartsstyrelsen er vi interesserede i at vende den compliancekultur, der er udbredt i erhvervet og blandt myndigheder. Det vil sige en kultur, hvor dokumentationen af, at reglerne overholdes, er det vigtigste uden hensyn til, hvordan man rent praktisk arbejder med sikkerhed i dagligdagen, forklarer han.

- Kravet om dokumentation kan opfattes som mistillid til de søfarende, men det er jo ikke regler eller sikkerhedssystemerne, der forhindrer ulykker om bord eller under sejlads. Det er de søfarende.

- Det er deres adfærd, som sikrer sikker skibsfart, under- streger Lars Gerhard Nielsen.

 

Erfaringer

Han underbygger sin påstand med de erfaringer, der er gjort i Søfartsstyrelsen over de seneste 5-6 år med at ændre synspraksis. Hvor der tidligere var fokus på, om reglerne og de tekniske forskrifter blev overholdt, og papirerne udfyldt korrekt, er fokus nu flyttet til, hvordan de søfarende arbejder med sikkerheden i det daglige. Fra regeldialog til sikkerhedsdialog. Uden at der slækkes på den tekniske kontrol.

Det er en ændring, som er blevet godt modtaget på skib- ene, og Lars Gerhard Nielsen ser gerne metoden indført internationalt.

 

- Det er jo en tankegang og en arbejdsmetode, der understøttes af forskning på området. Et stykke papir forhindrer ingen ulykker.

 

Tankegangen skal ændres

- Erhvervet har en traditionel måde at tænke sikker skibsfart på, og det er ingen let sag at ændre, selv om der de seneste år er sket fremskridt.

- Men der lovgives jo til stadighed både internationalt og nationalt. Nye miljøkrav vil føre til nye regulativer og nye skemaer, der skal udfyldes og kontrolleres, så administrative opgaver vil utvivlsomt altid være en del af søfart.

- Det skal ikke afholde os fra at forsøge at begrænse de administrative opgaver ved at skabe opmærksomhed om problematikken i alle de maritime forsamlinger, vi mødes, både nationalt og internationalt – og overfor kunderne, så de ikke stiller unødvendige krav til sikkerhedssystemerne men også koncentrerer sig om, hvordan man om bord håndterer kravene.

 

På dagsordenen

Om projektet har bragt erhvervet tættere på en reduktion af de administrative byrder, kan der ikke gives et entydigt svar på.

 

- Det vigtigste resultat er nok, at problemet er sat på dags- ordenen og kan være med til at styrke en fortsat diskussion af emnet.

- I Søfartsstyrelsen har vi haft det på dagsordenen længe.

 

Det er indarbejdet i alt, hvad vi foretager os. Hver gang, vi diskuterer en ny regel, diskuterer vi også, om det vil føre til, at nye skemaer skal udfyldes og dermed mere administrativt arbejde i et forsøg på ikke at medvirke til at øge de administrative byrder, fortæller Lars Gerhard Nielsen.