Arbejdspladsens indretning

Hvad er en fast arbejdsplads?

 

Faste arbejdspladser er overalt på skibet. 

 

 • Kortbordet på broen.
 • Rensepladsen i maskinrummet.
 • Tilberedningsborde i kabyssens kolde og varme afdeling.
 • Kogeøen og afskylningspladsen i grydeopvask og skylleri.
 • Kassesluser i butik og cafeteria.
 • Ekspeditionsdisk i parfumeri.
 • Receptionsområder, vekselkasse og kontorarbejdspladser. 

 

Hvordan er en fast arbejdsplads indrettet korrekt? 

 

Hvis din arbejdsplads er indrettet korrekt, undgår du arbejdsstillinger, der er fysiske belastende. Følger du disse råd om arbejdspladsens indretning, er du godt på vej til at undgå ondt i muskler og led pga overbelastning. 

 

 • Udformning af arbejdspladser, inventar og tekniske hjælpemidler skal så vidt muligt passe til de personer, der benytter dem.
 • Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensynstagen til den tekniske udvikling.
 • Fastsatte grænser skal overholdes. 

 

For at undgå negative arbejdsmiljøpåvirkninger skal der i forbindelse med planlægningen af dit arbejde ske en risikovurdering af dine arbejdsopgaver, inventaret og øvrige hjælpemidler, der benyttes.

 

Arbejdsafstande og -højder 

 

 • Inventar skal være indrettet, så arbejdet kan ske i et arbejdsområde, der ligger tæt ved kroppen.
 • Du bør kunne udføre størstedelen af dit arbejde i en afstand på højst 25 cm fra inventarets forkant. En arbejdsafstand på højst 40 cm - målt fra inventartes forkant - skal så vidt muligt overholdes ved indretning af faste arbejdspladser.
 • Fylder du varer op i fx kiosker og taxfree-butikker, bør hylder og reolers dybde ikke overstige 50 cm. Overkanten af øverste hylde bør ikke være over 135 cm, når opfyldning sker, mens du står på dørken.
 • Når du sætter varer op, skal du overveje den bedste placering fx i forhold til vægten og hvor meget, der sælges af den enkelte vare. Du kan undgå en del håndtering, hvis der er plads til at kvartpaller kan sættes direkte på plads under nederste reol. 
 • Består en arbejdsopgave af mange delfunktioner, så er der normalt behov for fleksiblet inventar, som fx et arbejdsbord, som du let kan regulere i højden.
 • Hvis der regelmæssigt arbejder forskellige personer ved den samme arbejdsplads, eller hvis der regelmæssigt sker ændringer i arbejdsopgaverne, skal inventar, borde mv. altid være lette at indstille. 
 • Det er anbefalet, at arbejdsbordet har en variation i højden på 60 cm i et område fra 60 - 120 cm, hvis du både skal kunne bruge det til stående og siddende arbejde. 
 • Borde, der kun er beregnet til stående arbejde, skal kunne reguleres i højden fra 85 - 120 cm og borde til siddende arbejde i området 60 - 85 cm. Det er Søfartsstyrelsens praksis, at der i kabysområdet på et stort passagerskib skal være mindst 1 - 2 arbejdsborde, der er lette at højderegulere.

 

Arbejdsstole

 

Arbejdsstolen skal passe til dig og dine arbejdsopgaver. For at kunne opfylde det krav er det bl.a. vigtigt:

 

 • at arbejdsstolen er stabil, dvs. at den ikke vælter, kører eller glider væk under dig, når du sidder på den,
 • at sædet giver mulighed for at variere din siddestilling fx ved indstilling af højden, dybden og hældningen på sædet,
 • at ryggen på stolen passer til dit lændesvaj og kan indstilles i højde og hældning uafhængig af sædet,
 • at polstringen på sædet har en passende tykkelse og er lavet af et materiale, der tillader huden at ånde og forhindrer, at du glider frem. Det skal være afrundet ved forkanten,
 • at eventuelle armlæn er indstillelige. Armlænene skal let kunne fjernes, hvis de er til besvær, og
 • at indstilling af stolen let kan foretages, mens du sidder ned. 

 

>> Du kan læse mere om Søfartsstyrelsens praksis på faste arbejdspladser her. 

 

Om bord på skibe er det blevet mere og mere aktuelt at arbejde fx ved en kontorarbejdsplads. Kontorarbejdspladser må defineres som faste arbejdssteder, hvis de anvendes mere end to timer dagligt.

Vi anbefaler, at der laves en konkret vurdering om brugen af de enkelte skærmarbejdspladser.

 

 • Er der tale om flere brugere?
 • Er der tale om, at den arbejdspladsen anvendes mere end samlet to timer dagligt af de enkelte brugere?
 • Er der tale om særlige forhold, der gør sig gældende for brugeren fx ryg, nakke skulderproblematikker eller lignende?

 

Er der tale om flere forskellige brugere af den samme skærmplads og hvor de enkelte brugere har en samlet daglig arbejdstid på over to timer, er det i dag praksis, at arbejdsbordet skal kunne indstilles på en let måde.

 

Der er ikke krav om, at arbejdsborde skal være elektrisk højdejusterbare for den enkelte bruger, men at arbejdspladsen skal tilpasses til brugeren og opgaven. Variation i arbejdet er også vigtigt. 

 

For at undgå misforståelser i organisationen anbefaler vi, at kriterierne for anskaffelse af indstillelige arbejdsborde tydeliggøres og meldes ud i organisationen. Det foreslås, at der så foretages en løbende udskiftning efter risikovurderingen, behov og lejlighed.

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs