Cross-wind network

Maritime operatører inden for Offshore vind har sammen med SEAHEALTH igangsat et netværk med det mål at balancere udviklingen af HSE krav mellem byggesektoren og den maritime sektor. Cross-Wind Network vil på baggrund af best practice fra operatører i leverandørkæden bidrage til udviklingen af HSE krav i kommende industrielle guidelines.

 

Cross-Wind Networks formål er i dialog at komme med input til udvikling af HSE fra et operationelt perspektiv. Målet er enklere og harmoniserede industrielle standarder, som gør det lettere for maritime operatører at arbejde efter principperne i den eksiterende maritime ISM-standard.

 

Cross-Wind Network's opgaver er:

 

  • Dele erfaringer inden for HSE blandt aktører i leverandørkæden
  • Komme med input til best practices fra et operationelt perspektiv og bringe dem frem i fora for bygherrer i vedvarende energi
  • Brobygning på tværs af myndigheder, byggebranchen og maritime operatører på nationalt og europæisk plan
  • Definere behov for best practice input og udvikle HSE værktøjer til maritime operatører. 

 

Netværkets styregruppe består af SEAHEALTH, ZITON, Fred. Olsen Windcarrier, Swire Blue Ocean og Northern Offshore Service.

 

Netværkets deltagere er:

 
 
 
 
 
 
  
   

Netværkets samarbejdspartnere er:

 

 

Cross-wind Network har fået tilskud fra Den Danske Maritime Fond