Fornyelse af lægebogen

Lægebogen for søfarende skal fornys. Det vil ske i et bredt samarbejde i branchen, som vil være forankret hos Seahealth.

 

Fornyelsen sker på baggrund af en forundersøgelse blandt søfarende, undervisere og andre fagfolk. Forundersøgelsen har bl.a . peget på, at den nuværende lægebog fra 1996 er fagligt forældet og det pædagogiske trænger til et løft. Resultatet af projektet er en ny lægebog, hvor der i forlængelse af det færdige produkt vil være en jævnlig opdatering over en årrække.

Den nye lægebog udvikles i samarbejde med søfartsmedicinske eksperter og en følgegruppe vil følge projektet. Som noget nyt udgives lægebogen af SEAHEALTH i stedet for Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen vil dog fortsat godkende bogen og indgå i samarbejdet om den.

 

Obligatorisk på skibe

Lægebogen, som det er obligatorisk for alle danske skibe at have, er en vigtig del af den samlede sygdomsbehandling om bord, som inkluderer medicinkisten og fjerntjenesten Radio Medical.

Lægebogens centrale rolle gør, at den har stor værdi for den søfarende sygdomsbehandler og da sygdomsbehandling om bord sker langt fra andre hjælpemuligheder, er det vigtigt, at det faglige stof er opdateret.

Lægebogen får også et pædagogisk løft, så den sejlende sygdomsbehandler vil blive bedre vejledt og den søfarende hurtigere hjulpet i en akut situation. Instruktionsbogen vil være i forlængelse af den undervisning, sygdomsbehandleren får hvert 5. år på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø. Lægebogen vil indgå i selve undervisningen.

 

E-bog og filmklip

Som noget nyt vil der i pakken være små instruktionsfilm på 2-5 minutter fx om, hvordan man lægger et drop eller en venekanyle. Bogen vil også udkomme som e-bog og få tilknyttet en hjemmeside. Den nye lægebog vil også blive på engelsk og vil kunne rekvireres af andre skibe end danske. Lægebogen har fået tilskud fra Den Danske Maritime Fond.

Henvendelse kan rettes til Vivek Menon på +45 3348 9311 eller til vm@seahealth.dk