NEPTUNE

 

 

 

 

 

 

Projekt NEPTUNE handler om at klæde danske rederier og søfarende på til at kunne arbejde mere målrettet med at løfte kost- og sundhedsområdet om bord. 

Er der noget, der kan få folk op af stolene, så er det diskussioner om kosten om bord? Men hvorfor er det sådan, hvad er myter og hvad er sandheder? Det er nogle af de svar Projekt NEPTUNE, som er støttet af Den Danske Maritime Fond, har forsøgt at få afklaret i en 360 ˚ graders kortlægning på kostområdet. Kortlægningen peger på, at der er tre væsentlige håndtag at justere på, hvis kosten til søs skal have et løft. Rederiets holdning til kosten, kompetencerne der er knyttet til kosten, samt de aftaler rederiet har med leverandørerne.

 

Til de søfarende

For at imødekomme de problemstillinger kortlægningen peger på, arbejder projekt NEPTUNE med udvikling af værktøjer og guidelines, som kan hjælpe de søfarende om bord med at højne kvaliteten af den daglige kost. Projekt NEPTUNE tilbyder råd og vejledning på en række områder, som de søfarende kan benytte sig af. Det drejer sig blandt andet om hygiejneområdet, kost og proviantering og sundhedsområdet. Her kan de søfarende blandt andet finde hjælp til egenkontrol, overleveringskemaer, leverandøraftaler osv.

 

Rederierne kan med NEPTUNE's værktøjer finde vejledning til udarbejdelse og implementering af kost- og sundhedspolitikker samt danne sig et overblik over, hvilke kompetencer, deres ansatte skal have, når det gælder hygiejne og madlavning. 

 

Kokke og andet kabyspersonale tilbydes, ved hjælp af projekt NEPTUNE's mere praksisorienterede værktøjer, inspiration til opskrifter, kurser, samt tips og tricks fra andre kokke til søs, der deler deres erfaringer med kollegaer.  

 

Tidshorisont og status

Foreløbigt har projekt NEPTUNE været gennem to faser; kortlægning og udvikling af værktøjer. Den næste fase handler om implementering og test af de redskaber, som projektgruppen har udviklet til rederierne og de søfarende. For at nå målet om et sundere og mere velafbalanceret kosttilbud om bord, er det vigtigt, at de værktøjer, som er udviklet i forbindelse med projekt NEPTUNE, testes og vurderes således, at de ikke kun giver mening i teorien, men også er brugbare i praksis for de søfarende.

 

For at sikre et højt niveau på kost- og sundhedsområdet for de søfarende har Projekt NEPTUNE haft fokus på både rederierne, skibsførerne og ikke mindst kokkene om bord. De forskellige funktioner bærer hver især et ansvar for at sikre en høj standard på kost- og sundhedsområdet til søs. Projekt NEPTUNE har udviklet værktøjer og guidelines til alle medarbejdergrupper, og Vi vil fortsat opdatere og videreudvikle vores produkter, så de kontinuerligt forbliver relevante i praksis for de danske søfarende.

 

Projektet løber til 1. april 2014.

 

>> Gå til projektsitet www.tuneupyourseahealth.dk