Multikulturel ledelse

Besætninger på dansk flagede skibe bliver i disse år mere og mere multikulturelle. For at sikre et sikkert og effektivt skib, betyder dette i praksis, at ledelsen om bord skal kunne håndtere mange forskellige mennesker med potentielt hvert deres verdenssyn og behov.

 

Formålet med projektet er flersidet:

 1. Vidensindsamling – hvad er muligheder og udfordringer ved ledelse af multikulturelle besætninger?
 2. Behovsafdækning – hvilke værktøjer efterspørger lederne om bord?
 3. Produktudvikling – udvikling af konkrete værktøjer lederne
 4. Implementering – tilbud til lederne om anvendelse af konkret(e) redskaber

Det er tanken at 2012 står i vidensindsamlingens og behovsafdækningens tegn, 2013 primært i udviklingens tegn og 2014 vil være et år hvor implementering er i højsædet. 

 

Vidensindsamling og behovsafdækning: 

I 2012 er der sket viden indsamling på følgende måde:

 • Deltagelse af paragraf 16 uddannelser i Danmark og udlandet 
 • Besøg på rederikontorer i Singapore 
 • Medsejlads
 • Dialog med rederikontorer og sejlende

 

Produktudvikling:

Vi ved allerede nu at én af de helt store udfordringer for ledere er, at skulle håndtere forskellige typer af medarbejdere. Denne udfordring er ikke mindst tilstede til søs, hvor kulturforskelle potentielt ”forstørrer” udfordringen. 

 

SEAHEALTH ønsker at udvikle et relativt enkelt og konkret redskab til lederen som denne kan bruge i dagligdagen. Overvejelserne går i øjeblikket på, hvordan formidling af redskabet skal ske. Det er endnu ikke fastlagt om denne sker via film, folder, kurser eller anden form for formidling.  

 

Implementering:

Implementering, primært i 2014, vil afhænge af de konkrete redskaber der udvikles i 2014.

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser