Near miss

SEAHEALTH er i gang med at undersøge mulighederne for udvikling af en ny near miss database til gavn for rederierne og deres besætninger med henblik på bedre vidensdeling og erfaringsudveksling.

 

Siden 2006 har nearmiss databasen modtaget 2600 near miss rapporter, og de vigtigste af disse er sendt ud som Safety Alerts til brugerne af systemet. Udviklingen indenfor IT samt behovet for endnu bedre vidensdeling har gjort, at den gamle database ikke længere kan tilfredsstille de behov, som branchen efterspørger. 

 

Rederierne vil med den nye database få lettere mulighed for at indsende near miss rapporter gennem eget system via IT baserede løsninger, så administrative byrder undgås. Alle rederier vil med det nye system få adgang til egen side, også kaldt MyNearmiss, hvor der lægges op til, at man selv kan definere hvilke Safety Alerts, der ønskes tilsendt og man har her også mulighed for at indtaste skibes email adresser, hvis man ønsker Safety Alerts sendt direkte til skibene. Rederierne vil også få mulighed for at udarbejde egne "OnePagers", som flere rederier opererer med i deres sikkerhedsarbejde. 

 

Udover det vil man på siden konstant have mulighed for at se og styre hvilke nearmiss, der er sendt ind til systemet og der vil blive indlagt et lettere analyseværktøj  så lignende nearmiss hændelser kan undgås. Alt ialt vil den nye database rumme mange flere værktøjer og muligheder for vidensdeling end den nuværende og være brugervenlig så indberetning vil opleves nemt og hurtigt. 

 

Med den nye database vil SEAHEALTH få bedre værktøjer til at udtrække statistikker og udarbejde analyser, der kan understøtte rederiernes sikkerhedsarbejde.

 

>> Gå near miss databasen på www.nearmiss.dk

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea