Pirateri

Erhvervs phd. undervejs

Siden april 2012, har SEAHEALTH i samarbejde med Københavns Universitet og med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, haft antropolog Adrienne Mannov ansat til at forske i, hvordan pirateri-truslen opfattes og håndteres af søfarende. Det er det eneste forskningsprojekt i verden, der fokuserer på de søfarende og pirateritrusler som et arbejdsvilkår.

 

Projektet har fået stor opbakning fra branchen. Når søfarende, deres pårørende og andre vigtige aktører inden for industrien – så som repræsentanter fra fagforeninger, søfartsskoler og rederier – forstår at deres udtalelser bliver behandlet med fortrolighed, kommer der en stor mængde information. 

Antropologisk forskning

Der er flere lag i undersøgelsen. Antropologisk metode giver grundlag for samtaler med de søfarende, møder med rederier og andre aktører, deltagelse i forskellige aktiviteter, fx officerseminarer og maritime konferencer. Derudover har Adrienne været ude og sejle med søfarende, der skal håndtere pirateritrusler som et vilkår i deres arbejdsliv, og her har danske og udenlandske rederier været meget behjælpelige. Flere sejladser er planlagt. For at få indblik i det særlig udsatte område omkring Somalias kyst og den militære indsats dér, har hun også sejlet med den danske fregat, Iver Huitfeldt. 

Flerkulturelt aspekt

Et andet vigtigt lag i projektet er branchens multikulturelle karaktér. Opfattelser og håndtering af risici og fare er dynamiske og relative. Alle mennesker tager nogle risici i deres liv – men hvad der gør, at man mener at kunne håndtere risici er meget forskelligt og hænger bl.a. sammen med de vilkår, man har lært at håndtere gennem livet. Her kan regionale forhold spille en stor rolle, og det gælder såvel for ”safety” som det gør for ”security.” 

 

Status for projektet er, at den ”danske del” af undersøgelsen er ved at være afsluttet og fokus bliver nu rettet mere mod søfarende i Ukraine, Indien og Philippinerne. Det er de nationer, der er repræsenteret hyppigst indenfor international søfart. 

Geografi spiller også en vigtig rolle i forhold til, hvor faren lokaliseres. Én af fordelene ved antropologisk forskning er, at projektets fokus rettes ind til de temaer, der undervejs viser sig som centrale. Da projektet startede, var der meget fokus på pirateri ved Somalia. Men de fleste af de søfarende, som vi har været i kontakt med, lader til at være afklaret og forholdsvis trygge ved at sejle i det, der kaldes for ”høj risiko området”, så længe der enten er vagter om bord, man har tillid til, eller skibets fysiske egenskaber gør et piratangreb usandsynlig (høj fribord og høj fart). Der hersker dog stor usikkerhed omkring væbnet røveri og pirateri ved vest Afrika. Dette område kommer derfor også til at spille en central rolle i forskningen. Her er der også sejlads planlagt som en del af projektet.

Varighed

Erhvervs-ph.d.-projektet strækker sig over tre år. Feltarbejde – den fase i forskningen, hvor data bliver indsamlet – afsluttes ved udgangen af 2013. Afhandlingen forventes færdig i august 2015.

 

Antropolog - PhD Fellow
Adrienne Mannov
am@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2962 8850

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Projektet om pirateri