Politisk uenighed bremser løsninger

Administration kan være træls, men sådan er det bare, erkender Chief Marine Officer i UNI-TANKERS A/S

 

Så længe man i EU ikke kan blive enige om at harmonisere de administrative krav til søfart, vil erhvervet og dets udøvere fortsat være underkastet administrative krav, der bliver opfattet som en unødvendig byrde. Hvis politikerne kunne enes om en fælles standard for fx havnerapporter, ville det være en betydelig lettelse i forhold til i dag, hvor hvert land har sin egen standard. Senest er der lanceret det såkaldte Single  Point Window system, som skulle betyde en lettelse i deklarering af gods, men det hjælper ikke meget, når hvert land bevarer sine egne standarder.

 

Chief Marine Officer Lars Pihl Fly, UNI-TANKERS A/S, har som rederirepræsentant været tæt på projektet om administrative byrder, og har her fået bekræftet, at udefrakommende krav, både nationale og internationale, er med til at øge de administrative opgaver, som søfart er underlagt.

- Det er krav, som erhvervet ikke kan kontrollere, men som vi skal leve op til. Det er lidt træls, men sådan er det bare, konstaterer han.

 

En holdning, som også rederiets officerer giver udtryk for, når emnet kommer til debat på officersmøder. Det er træls men en del af jobbet.

 

E-mails

Projektet har skabt opmærksomhed om kommunikationen mellem skib og land.

- Det er jo blevet moderne med e-mails, og man kan godt få på fornemmelsen, når man ser mængden af mails til skibet, at nogen tror, kaptajnen sidder klinet til skærmen dagen lang. Man glemmer, at der også er en hverdag på skibet. Man gør sig næppe nogen forestilling om, hvor mange gange det samme

spørgsmål bliver stillet via e-mail om fx, hvornår skibet forventes fremme.

- Det skal kun rapporteres én gang nu.

 

Lidt luft i hverdagen

- Projektet har været en øjenåbner på enkelte områder som fx kommunikation, men de administrative opgaver, vi selv kan tage action på, forsøger vi at gøre noget ved.

 

- Sideløbende med projektet har vi fx indført et nyt rapporteringssystem mellem skib og land, så alt nu kan klares fra ét program. Stort set al papirarbejde for 2. styrmænd er blevet elektronisk. Det kan måske skabe lidt luft i deres hverdag, så de kan få tid til at hjælpe andre faggrupper med deres administrative opgaver, fx i kabyssen for at lære kokken at håndtere pc’eren til at holde styr på stores.

 

Mangel på politisk enighed

- Jeg synes, projektet har skabt opmærksomhed om de administrative opgaver, men man skal nok være forsigtig med at gøre dem større, end de er. Jeg vil ikke afvise, at de kan opfattes som en irriterende byrde, men det er jo sådan, søfart er lige nu. Og så længe der ikke kan skabes politisk enighed om at harmonisere kravene til erhvervet, vil det næppe ændres for så vidt angår de eksterne krav, vurderer Lars Pihl Fly.