Projekter

Vi samler viden og udvikler værktøjer for den danske handelsflåde

En stor del af vores arbejde med sikkerhed, sundhed og trivsel til søs består af projekter. Projektarbejdet kan fx have karakter af kortlægning eller udvikling af løsningmodeller. Det kan også være mere forskningsbaserede projekter, som handler om at samle viden og erfaringer inden for et område. Den viden og de erfaringer kan vi så lægge til grund for vores rådgivning og de løsningsmuligheder vi kommer med, når vi bliver kontaktet med forskellige problemstillinger.

På denne side kan du følge med i nogle af de projekter, vi arbejder med for tiden. Siden bliver løbende opdateret, og nye projekter bliver tilføjet, mens andre projekter lægges ind under deres respektive arbejdsområder, når de afsluttes og holder op med at være deciderede projekter.