Reducere hånd- og fingerskader

Denne kampagne er til rederierne og skal udvikle materiale, der gennem deltagerinvolvering skal sikre færre ulykker på hænder og fingre. 

 

Kampagnen for reduktion af hånd- og fingerskader har til formål at formindske antallet af personskader på hænder og fingre - der sker til søs. Projektet retter sig hovedsagligt imod mindre skibe op til 3000 BT, men er også anvendt af et rederi med større skibe. 

 

De fem områder der er fokus på er, når:

  1. Skaden sker, fordi kroppen handler helt vanemæssigt – før end hovedet har gennemtænkt handlingen. 

  2. Man mener, at såfremt man altid skal forebygge ulykker - i enhver situation - vil man aldrig få lavet noget arbejde. 

  3. Man udfører én af de mange gentagne, daglige rutineopgaver.

  4. Man er uforvarende årsag til, at en kollega kommer til skade. Eller man gør ikke en kollega eller overordnet opmærksom på personens sikkerhedsfarlige adfærd.

  5. Sikkerhedsforanstaltninger er tidsrøvere, og derfor fristende at droppe, når man har travlt.

Lyder én eller flere af disse fem områder genkendelige? Så er det måske værd at deltage i projektet.

 

Metoderne til at opnå færre personskader er at inddrage alle om bord i sikkerhedsovervejelserne, og ikke kun overlade dette arbejde til sikkerhedsudvalget. Dette gøres ved, at alle om bord deltager i fem trin / arbejdsprocesser, som SEAHEALTH formidler, via materiale og support til det enkelte rederi. 

Denne indsats skal ses som et supplement til vejledningen for Mindre skibe - særlige opgaver, som SEAHEALTH har udgivet foråret 2013.

 

Kampagnen er klar til brug, men tilrettes det enkelte rederis behov.

For uddybende information læs Sikkerhed tager tid - mindre end et minut

 

Materialet fås både i dansk og engelsk version

Administrativ medarbejder

Anna Birkemose

ab@seahealth.dk

+45 3311 1833

+ 45 3123 0339

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sparring og hjælp omkring gennemførelse af kampagner; fx rettet imod reducering af hånd- og fingerskader.
  • Gå-hjem-møder, kurser og konferencen MSSM
  • Administrative opgaver