Kommunikation og information

De 8 sikkerhedsled:

Engagement & ansvar

Kommunikation & information

Rammer & ressourcer

Inddragelse & ejerskab

Ledere & nøglepersoner

Feedback & evaluering

Støtte & samarbejde

Viden & træning

Ekstern bevågenhed og anerkendelse er med til at fastholde menneskers fokus på den ønskede adfærd – og kan på den måde være med til at fremme adfærden. Sørg for at gøre indsatsen synlig hele tiden og gør opmærksom på de gode resultater.


Sidens indhold:

 


Anerkendelse ved synliggørelse

Den største anerkendelse er at blive værdsat for de gode ting, man gør.


På samme måde vil besætninger synes, deres indsats bliver lagt mærke til og værdsat, hvis deres tiltag bliver udbredt som gode historier for at fremme sikkerheden.

Anerkendelse er en utrolig stærk motivationsfaktor. Men mange gange er det en overset faktor.

Anerkendelse kan handle om belønning – altså
om det man får i lønningsposen, bonus o. lign.
Men anerkendelse kan også være at blive nævnt
i forbindelse med sikkerhedstiltag, en besætning
har stået i spidsen for.

Besætningen vil tænke, at de har ydet en god indsats, når organsiationen har rost deres tiltag. Og omvendt – hvis ledelsen aldrig bemærker besætningens indsats - så oplever besætningen, at deres nye tiltag er ligegyldige.

I forhold til opbygning af sikkerhedskultur er det særligt vigtigt, at der bliver lagt mærke dem, der har øje for sikkerheden i deres daglige arbejde. Vil man højne sikkerhedskulturen, er det nødvendigt at fokusere på anerkendelse.
 

Anerkendelse er også nævnt i Sikkerhedsleddet Feedback og evaluering.


Kampagner

 

Sikkerhedskampagner skal være med til at holde gryden i kog. Konstant fokus og markedsføring vil gøre, at sikkerhed ikke er til at komme udenom.

Kampagner kan have temaer som slips, trips and falls, kemikaliehåndtering, sikkerhedsadfærd eller sikkerhed generelt.

Det vigtigste er, at kampagnerne virker ægte, og at det, som kampagnerne vil have den enkelte til at gøre anderledes, rent faktisk kan lade sig gøre. 

 


Eksempler fra virkeligheden


Styrk sikkerheden gennem anerkendelse og kommunikation


 

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea