Nye regler for hviletid fra 2012

News Archive

De internationale regler (STCW konventionen) om hviletid til søs blev i denne uge skærpet på en diplomatisk konference IMO afholdt i Manila.

Hovedreglen er nu minimum 77 timers hvile om ugen mod hidtil 70 timer. Der var også enighed om at styrke kravene til den daglige hviletid ved at begrænse mulighederne for undtagelser.

- Det er dejligt at se, at der nu på internationalt niveau er taget skridt til at sikre de søfarendes hviletid uden at fleksibiliteten er taget helt ud af reglerne, siger sekretariatschef Connie S. Gehrt, Søfartens Arbejdsmiljøråd. Desuden siger hun:

- Det er afgørende for sikkerheden til søs, at de søfarende har adgang til tilstrækkelig hvile - eller kompenserende hvile, hvis der har været behov for at trække ekstra på ressourcerne. Men det er ikke er nok at ændre reglerne. Vi skal også arbejde med holdningerne både i rederierne og hos de søfarende. Livet til søs skal ikke kun omfatte arbejde, fordi man alligevel er om bord. Hviletiden er vigtig både af hensyn til sikkerheden og helbredet.

 

>> Læs om Søfartsstyrelsens udtalelse om resultatet