§16 Underviser

Sted:
København, Danmark

Målgruppe:

Alle der vil være ny underviser på arbejdsmiljøkurserne for medlemmer af sikkerhedsorganisationen på danske handelsskibe.

Tilmeldingsfrist:

Tilmelding skal ske til Søfartens Arbejdsmiljøråd senest den 1. marts 2016.

Pris:

Prisen for kurset er 36.750 kr. ekskl. moms (inkl. hotelophold (overnatning mandag til fredag) og forplejning (alle måltider), men eksklusiv evt. transportomkostninger).

 

Betaling skal ske, når deltagernes kvalifikationer for at deltage i kurset er godkendt.

Tilmeldingsinfo:

Kontaktperson Anne Ries, alr@seahealth.dk. Tilmeldingen skal indeholde kontaktoplysninger og dokumentation for pædagogiske og faglige forkundskaber. 

SEAHEALTH planlægger at afholde et instruktørkursus for arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af sikkerhedorganisationen på danske handelsskibe (§ 16) i Danmark i uge 15, 2016 – fra den 11. april til den 15. april, såfremt der er minimum 8 tilmeldinger. Maximum er 15 deltagere.

 

Seahealth står som udbyder af instruktørkurset og kan udstede certifikat som arbejdsmiljøunderviser (§ 16). På kurset foretages løbende pædagogisk evaluering, som skal bestås og kurset afsluttes med en faglig eksamen, der skal bestås med minimum 60 pct. rigtige svar. Resultatet af eksamen vil ikke blive givet på kurset, men tilsendes den enkelte efter kurset.

 

Kurset afholdes som internat og kurset er meget intensivt. Det kan derfor ikke påregnes, at man kan foretage andet arbejde eller sociale arrangementer i kursusugen. Der må også påregnes forberedelsestid til næste dag.

 

Obligatorisk kursus

Det er lovpligtigt, at arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsorganisationens medlemmer, varetages af uddannede undervisere.

 

Kurset er således obligatorisk for undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen, også kaldet§ 16-uddannelsen. Efter bestået kursus skal underviseren selv afvikle et kursus under supervision af en erfaren arbejdsmiljøunderviser. Den erfarne underviser meddeler Seahealth, at undervisningen er forløbet med tilfredsstilende resultat og Seahealth udsteder certifikatet. Endvidere har underviseren pligt til løbende at holde sig orienteret om arbejdsmiljøforhold, herunder at deltage i relevant efteruddannelse – som minimum den årlige temadag, som afholdes af  Seahealth i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

 

Krav til forkundskaber

Der er følgende krav til underviserens forkundskaber:

 

  • Relevant virksomheds- og arbejdsmarkedskendskab og erhvervserfaring, herunder at vedkommende har deltaget i et § 16 – kursus
  • Praktisk og teoretiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer
  • Pædagogiske kvalifikationer

Framelding

Framelding kan ske skriftligt til Søfartens Arbejdsmiljøråd på alr@seahealth.dk. Framelding kan ske uden beregning indtil 8 uger før kursusstart. Ved framelding mindre end 8 uger før kurset betales 50 pct. af kursusprisen. Framelding 14 dage før eller tættere på kursusstart faktureres med den fulde pris på kurset.

Hvis du ønsker at deltage på det næste kursus, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til alr@seahealth.dk. for flere informationer.

Læs mere