God ledelse til søs

Målgruppe:

Målgruppen for God ledelse til søs er dig, som har lederansvar i søfarten (navigatører, maskinmestre, hovmestre, hotelchefer, restaurantchefer mv.). Måske har du mange års erfaring, eller måske er du relativt ny som leder.

Tilmeldingsfrist:

Vi har p.t. ingen åbne kurser programsat i God ledelse til søs.

Pris:

DKK 4800,- plus moms pr. person. Prisen inkluderer undervisning, deltagermaterialer (inkl. bogen Det gode arbejdsliv til søs), ophold (overnatning i enkeltværelse) og forplejning.

Tilmeldingsinfo:

Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEAHEALTH på info@seahealth.dk eller +45 3311 1833. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og vi oplyser, hvornår vi har åbne kurser.

Hvad er god ledelse om bord? Hvordan planlægger og kommunikerer jeg bedst som leder, så stress og konflikter forebygges? Hvordan arbejder jeg bedst som leder for at højne sikkerheden om bord? Hvad hvis min besætning er flerkulturel? Hvordan gør jeg, hvis der opstår en krise?

Som leder i søfarten står du hver dag med udfordringer på mange niveauer. På kurset God ledelse til søs tager vi udgangspunkt i din lederhverdag og opruster dig til at håndtere lederrollen med dens faste og uforudsete udfordringer.

Indhold og udbytte

Kurset vil inspirere dig som leder til at arbejde med sikkerheden, trivslen og effektiviteten om bord. Du kommer til at arbejde konstruktivt med lederrollen, og med dig hjem får du både en håndfuld konkrete lederredskaber og en indsigt i baggrunden for, hvorfor konflikter og andre problemer opstår. Redskaberne kan du bruge i din dagligdag som leder. De styrker dine lederkompetencer og dit grundlag for at træffe beslutninger om bl.a. sikkerhed og trivsel.

Kurset giver en grundlæggende introduktion til følgende:

 • Hvad er god ledelse om bord?
 • Kommunikation og information om bord
 • Håndtering af konflikter og kriser om bord
 • Forebyggelse af social isolation
 • Arbejdsbelastninger og stress
 • Ledelsens betydning for sikkerhed om bord
 • Arbejdet med flerkulturelle besætninger.

Form

Deltagerne vil blive inddraget mest muligt i undervisningen og forventes at have en aktiv rolle. På kurset udleveres bogen Det gode arbejdsliv til søs.

Undervisere

Erhvervspsykologer Mads Schramm og Søren Diederichsen, begge uddannede psykologer fra henholdsvis Københavns og Århus universitet.

De seneste otte år har Mads Schramm og Søren Diederichsen arbejdet med erhvervspsykologiske opgaver for en lang række virksomheder inden for søfarten, bl.a. krisehåndtering, udredninger og kortlægninger for mange skibe og rederier via SEAHEALTH. Begge har de desuden medvirket ved udviklingen af projekter og produkter for SEAHEALTH på trivselsområdet, bl.a. håndbogen Det gode arbejdsliv til søs fra 2008 og spørgeskemaundersøgelsen fra 2009 af samme navn.

Desuden løser Mads Schramm og Søren Diederichsen opgaver for flere landbaserede offentlige og private virksomheder. Det sidste år for bl.a. DSB, Djøf, Banedanmark, Per Aarsleff, Business Danmark, Center for Døve og Gladsaxe kommune.

De primære fokusområder i opgaverne er:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Forandringsprocesser
 • Lederudviklingsforløb
 • Organisationsudvikling
 • Teamudvikling

Mads Schramm og Søren Diederichsen laver også ledersparring, supervison, og samtaler med enkeltpersoner og grupper.

Varighed

Kurset er et internatkursus med en varighed på to dage. Første undervisningsdag er 10:00-17:00. Anden undervisningsdag er 8:30-15:00.

Ønsker du som rederi at udbyde dette eller et lignende kursus for rederiets ansatte, kan du kontakte os på info@seahealth.dk eller +45 3311 1833.

 

Generelle kursusbetingelser

Læs mere