Hygiejne-kursus som e-learning

Målgruppe:

Ikke fagligt uddannet skibskokke, skibsassistenter og andre der laver mad til andre.

Tilmeldingsfrist:

Løbende

Pris:

Kursusgebyr på DKK 995,- excl. moms

Tilmeldingsinfo:

Klik på Tilmeld og du kommer til den dansksprogede version af kurset. Tilmelding til en engelsksproget version er længere nede på denne side.

Kurset Almen Fødevarehygiejne er en certifikatuddannelse, der opfylder kravene fra den danske fødevarestyrelse og Søfartsstyrelsen. SEAHEALTH udbyder det som e-learning for at gøre det lettere for rederierne og crew agencies at tilbyde deres personale et certifikatkursus, der dokumenterer, at kravene i MLC 2006 konventionen er opfyldt.

 

Den 20. august 2013 trådte MLC 2006 i kraft og alle, der tilbereder fødevare, skal have certifikat på at de har kompetencer til at tilberede fødevare under hygiejnemæssige forsvarlige forhold. De skal have viden, så de kan dokumentere kompetencer inden for:

 

 • Egenkontrol, herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer.
 • Almen mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme.
 • Hygiejneprincipper, herunder rengøring, personlig hygiejne samt opbevaring og håndtering af fødevarer.
 • Dansk fødevarelovgivning.

Certifikatkurset i Almen Fødevarehygiejne opfylder dette. Kurset findes i en engelsk og en dansk version. 

 

Kursustilmelding kan ske på to måder:

 

 1. En person på rederikontoret eller i crew agency tilmelder flere kursister på een gang (op til 5 kursister pr. tilmelding) og får derefter tilsendt vouchers til det antal kursister som er oplyst. Efter tilmelding sendes vouchers til den ordreansvarlige, som kursisterne kan bruge til at logge ind på www.prologio.com, hvor kurset tages som e-learning. Der afsendes også en samlet faktura via mail, som kontoret vil modtage efter tilmelding. Når vouchers er fordelt fra den ordreansvarlige ud til kursisterne, kan de gå i gang med kurset.
 2. Kursisten kan tilmelde sig selv og betale online med kreditkort. Betaling med kreditkort kan også benyttes ved en samlet tilmelding, men vær opmærksom på at der skal betales for et kursus per kursist. Det er endnu ikke muligt at købe og betale online for flere kursister ad gangen.

 

Tilmeldingsmetode 1

Rederikontoret eller crew agencies tilmelder kursisten/kursisterne

 

 1. Rederiet eller crew agency skal indsende en formular for det antal kursister, som de ønsker tilmeldt.
 2. VOUCHER-MAIL: Rederiet vil i tilmeldingsblanketten blive bedt om at skrive mail-adresse, hvortil der kan sendes det antal vouchers som svarer til antal kursister. Når tilmeldingen er indsendt, vil den person, der har tilmeldt kursister, få tilsendt vouchers. Kursisten kan kort tid efter tilmelding komme i gang med kurset på www.prologio.com, afhængig af hvor hurtigt rederikontoret kan få vouchers videresendt internt.
 3. FAKTURA-MAIL: Rederiet vil også blive bedt om at skrive en mail-adresse, hvortil fakturaen skal sendes. Ved tilmelding modtager rederiet en svar-mail og en faktura-mail. Hvis det ikke er den samme person, som tilmelder kursister, der også betaler regningen, bedes FAKTURA-MAILEN videresendes internt til rette vedkommende. 

Rederiet tilmelder kursisten/kursisterne ved at klikke på nedenstående link til tilmelding:

 

>> TILMELDING til certifikatkursus i Almen Fødevarehygiejne som e-learning "Fingrene i fødevarerne" (dansk)

>> TILMELDING til certificat course in general Food Hygiene as e-learning "Fingers in the Food" (In English)

 

Tilmeldingsmetode 2 

Kursisten tilmelder sig selv og betaler selv online med kreditkort (kan også benyttes til tilmelding af flere kursister)

 

 • Individuel tilmelding kan ske ved at oprette en kursistprofil og købe kursus. Efter betaling med kreditkort, kan kursisten tilgå kurset med det samme. 
 • Online betaling kan også benyttes til at tilmelde flere kursister, men det kræver at personen, der tilmelder på vegne af en anden kursist, opretter en kursistprofil i andet navn end sit eget og videresender loginoplysninger til kursisten.
 • En samlet tilmelding, hvor een person tilmelder flere kursister på sin egen kursusprofil, er endnu ikke muligt. Skal een person tilmelde flere kursister og benytte online betaling med kreditkort, må personen oprette en kursistprofil per kursist. Det vil sige, gentage online betaling det antal gange, der er kursister.

 

Kursisten selv kan tilmelde sig og betale med kreditkort her:

 

>> TILMELDING til certifikatkursus i Almen Fødevarehygiejne som e-learning "Fingrene i fødevarerne" (dansk)

>> TILMELDING til certificat course in general Food Hygiene as e-learning "Fingers in the Food" (In English)

 

Praktiske informationer

 

 • Kurset kan kun afvikles online med adgang til en internetforbindelse.
 • Kurset ”husker” hvor du er kommet til, så du kan stoppe midt i kurset og genoptage kurset, når det passer dig. 
 • Kurset afvikles via en internetbrowser, så du kan tage kurset i rederiet, hjemme eller andre steder, hvor der er internetadgang.
 • Kurset er interaktivt, speaket og tilbyder blandt andet faciliteter som ordbog. Efter hvert modul er der en modultest, som skal bestås for at man kan komme videre til næste modul. Kurset afsluttes med en sluttest, hvorefter man kan udskrive et personligt kursusbevis.
 • Sluttesten i kurset er låst og kræver kursistens login. Sluttesten kan først åbnes, når kursisten har gennemgået alle syv fagmoduler. Det vil sige, at kursisten ikke kan springe fagmodulerne over. Kursisten skal også åbne de enkelte fagmoduler op med en kort "test dig selv" i slutningen af hver fagmodul.
 • I slutningen af hvert modul er der en "Test dig selv". Spørgsmålene i "Test dig selv" er nogle af de samme, som du også kan møde til eksamen, så det er en god ide at træne undervejs.
 • Eksamensspørgsmålene udtrækkes maskinelt og tilfældigt fra en stor pulje af spørgsmål, således at prøven aldrig vil have nøjagtig de samme spørgsmål i samme rækkefølge.
 • Eksamen er multiple choice og bestås ved 90% rigtige besvarelser. Kikser det første gang, så kan du prøve igen med det samme. Når du består, åbnes ikonet Certifikat og du kan derefter udskrive et certifikat på en printer. Bemærk at kursistens nærmeste leder skal underskrive certifikatet for at validere det.
 • Husk at skrue op for lyden på computeren, så du kan få lyden med. Benyt høretelfoner. Du kan også i programmet skrue op og ned for lyden.
 • Du kan vælge at holde pause samt spole frem og tilbage i kapitlet for at lytte til speaken en ekstra gang. Du kan også læse det speaken læser op ved at klikke på ikonet T.
 • Vil du se filmene, kan vi anbefale at du downloader dem på en god internetforbindelse og afspiller dem fra din computer.

 

Nu har du et certifikat, som rederiet skal have en kopi af for at kunne dokumentere at de rette kompetencer er til stede i kabyssen. God fornøjelse.

Support

Telefonisk: 70201624

Mail: support@moch.dk