Kurser

Sund kost er en af betingelserne for et godt liv. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag i kabyssen og vil igennem dialogen søge at give bud på, hvordan vi udvikler en sundhedsfremmende trend på skibene....
Hvor er knuderne på kommandolinjen, når det brænder på? Hvordan løses de op med god kommunikation? Hvad betyder de signaler du udsender som leder, hvis der sker en ulykke...? Hvis der sker en ulykke, vil der altid være...
Hvad er god ledelse om bord? Hvordan planlægger og kommunikerer jeg bedst som leder, så stress og konflikter forebygges? Hvordan arbejder jeg bedst som leder for at højne sikkerheden om bord? Hvad hvis min besætning er...
Har de fået min mail? Hvorfor beder de nu om det? Kan de da heller aldrig...? Få fod på den gode kommunikation og undgå at konflikter spidser til. En velfungerende kommunikation mellem skib og kontor er i dag...
Konflikter er naturlige, og de kan være svære at undgå, når man er sammen 24 timer i døgnet på et skib. Konflikter kan både medføre positive og negative konsekvenser for besætningen om bord på skibet. Det er måden de...
Mange ledere om bord oplever stressede situationer i deres arbejdsliv. SEAHEALTH tilbyder et kursus, der giver ledere i søfarten mulighed for at forstå og håndtere såvel egen som medarbejderes stress. Dette er til gavn...
SEAHEALTH har forskellige tilbud til rederier om hjælp til rygestop. Vi kan fx tilbyde: Individuelle forløb der tilpasses efter om den søfarende er til søs eller i land Kollektive forløb hvor rederiet samler et hold...
Søfartsstyrelsens godkendte arbejdsmiljøkurser (§16). I bekendtgørelsen nr. 863 af 22. juni 2017 om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe fremgår det at medlemmerne i sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et...
Kurset Almen Fødevarehygiejne er en certifikatuddannelse, der opfylder kravene fra den danske fødevarestyrelse og Søfartsstyrelsen. SEAHEALTH udbyder det som e-learning for at gøre det lettere for rederierne og crew...
SEAHEALTH planlægger at afholde et instruktørkursus for arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af sikkerhedorganisationen på danske handelsskibe (§ 16) i Danmark i uge 15, 2016 – fra den 11. april til den 15. april,...