Rygestopkurser

Pris:

Kr. 1.600 + moms pr. person for to møder og tre samtaler.

Tilmeldingsinfo:

Tilmelding foregår via rederiet efter aftale med SEAHEALTH. Rederiet kontakter os med ca. 12-15 interesserede deltager, og vi opretter i samarbejde med rederiet et kursus, som dækker ønsker og behov.

SEAHEALTH har forskellige tilbud til rederier om hjælp til rygestop. Vi kan fx tilbyde:

 • Individuelle forløb der tilpasses efter om den søfarende er til søs eller i land
 • Kollektive forløb hvor rederiet samler et hold

Hvis I som rederi har interesse i at tilbyde et rygestopforløb, kan I allerede nu henvende jer på info@seahealth.dk

>> Læs mere om SEAHEALTHs rygestopordning

 

Rygestopkurser er led i et kollektivt forløb. Rederier kan bl.a. bede om at få oprettet et kursus i rygestop for minimum 12 deltagere. Vi skræddersyr kurset efter behov, og det afholdes efter aftale mod dækning af omkostningerne hertil. Undervisningen vil kunne foregå på enten dansk eller engelsk.
Kurset vil finde sted i henholdsvis København, Århus eller Odense. Her vil der af en rygestopkonsulent blive arrangeret to møder som følges op af tre telefonkontakter.

Rent praktisk foregår det på den måde, at rederiet henvender sig til Søfartens Arbejdsmiljøråd for at tilmelde sig ordningen. Rederiet kan herefter få det antal foldere Mand eller mus, som det har brug for på henholdsvis dansk og engelsk og dernæst kan rederiet tilbyde kurset til besætningsmedlemmerne. Når rederiet har samlet mindst 12 kursusdeltagere, finder vi sammen ud af tid og sted.

Indhold i rygestopkursus – to dages møder og tre kontakter pr. mail eller telefon

 • Rederiet tilmelder sig rygestopordningen i SEAHEALTH og samler 12-15 personer, som er interesserede i rygestopkursus.
 • Kursisterne tilmeldes samlet til SEAHEALTH via mail.
 • Inden kursets begyndelse modtager kursisterne modtager folderen Mand eller mus
 • På første møde forberedes rygestoppet. Mødet indeholder hjælp til rygestoppet. Afhængigt af holdets størrelse varer mødet 2-5 timer
 • Rygestopdatoen aftales med holdet. Datoen vil normalt ligge inden for 2-4 uger efter første møde
 • Mail- eller telefonkontakt til den enkelte deltager vil ske ca. en uge efter første møde
 • Andet møde finder sted tre dage efter rygestopdatoen. Her gives hjælp her og nu samt hjælp til at sikre en røgfri fremtid. Afhængigt af holdets størrelse varer mødet 2-5 timer
 • Opfølgning pr. mail eller telefon med den enkelte deltager henholdsvis en og tre uger efter sidste møde
 • Det maksimale antal deltagere pr. hold er 15

Generelle kursusbetingelser

Læs mere