Stresskursus

Målgruppe:

Alle ledere i søfarten (navigatører, maskinmestre, hovmestre, hotelchefer, restaurantchefer mv.)

Tilmeldingsfrist:

Vi har p.t. ingen åbne kurser programsat i stresshåndtering.

Pris:

DKK 4800,- ekskl. moms pr. person (for undervisning, materialer, ophold og forplejning)

Tilmeldingsinfo:

Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEAHEALTH på info@seahealth.dk eller +45 3311 1833. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og vi oplyser, hvornår vi har åbne kurser.

Mange ledere om bord oplever stressede situationer i deres arbejdsliv. SEAHEALTH tilbyder et kursus, der giver ledere i søfarten mulighed for at forstå og håndtere såvel egen som medarbejderes stress. Dette er til gavn for både den enkelte leders trivsel og arbejdsklimaet om bord.

Formål

Formålet med kurset er, at give ledere en bedre forståelse for stressproblematikken og håndteringen heraf.
Det er formålet, at den enkelte leder efter kursus har fået ny og mere viden om:

 • definitionen på stress
 • at lokalisere organisatoriske stresssignaler
 • handlemuligheder til at håndtere egen og andres stress

Undervisere

Erhvervspsykolog Søren Diederichsen og Arbejdsmiljøkonsulent Søren Bøge Pedersen

Indhold

 • Hvad er stress?
 • Stress set som pyskologisk og kropsligt fænomen
 • Stresssymptomer og signaler - hvad betyder de, og hvornår skal du handle?
 • Hvad giver stress?
 • Hvordan håndterer du din egen stress?
 • Hvordan håndteres stress i skibsorganisationen?
 • Hvad findes der af redskaber?
 • Tankemønstre der stresser - hvordan kan du ændre dem?

Deltagerne vil blive inddraget mest muligt i undervisningen, og vi forventer, at de har en aktiv rolle. 

Varighed

Kurset er et internatkursus og starter dag 1 kl. 10:00 og slutter dag 2 kl. 15:00 

Ønsker du som rederi at udbyde dette eller et lignende kursus for rederiets ansatte, kan du kontakte os på info@seahealth.dk eller +45 3311 1833.

Generelle kursusbetingelser

Læs mere