Kemisk stof til brandslukning er sundhedsskadeligt

Nyhedsarkiv

Vores nye kemikaliedatabase Health and Safety at Sea giver os mulighed for systematisk at kontrollere om kemikalierne der indrapporteres af rederierne indeholder stoffer, der er forbudt at anvende.

 

I den forbindelse har vi fundet ud af at:

GLORIDAN A/S – 12374 - SINAX F12 Er forbudt at anvende (bortskaf forsvarligt). Gloridan har bekræftet at produktet indeholder mere end 0,1% (og under 1%) tetrachloroethylene (kræftfremkaldende). Produktet er ikke tilladt at bruge når koncentrationen overstiger 0,1%.

Leverandøren LOTEK A/S /GLORIDAN A/S har oplyst at de har udsendt en meddelelse om dette til hele marinebranchen.

Kun få rederier har indrapporteret, at de anvender denne skumvæske, men da det ikke anvendes som et almindeligt produkt om bord er der formentlig mange rederier som har denne skumvæske stående, som anvendes i forbindelse med brandslukning.

 

Health and Safety at Sea

Søfartens kemikaliedatabase er en database indeholdende de produkter, som danske rederier har indberettet, at de anvender om bord i deres skibe. Databasen opdateres løbende og de indkomne oplysninger kvalitetssikres.

Programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs anvender oplysningerne i kemikaliedatabasen til bl.a. at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger og værnemiddelskemaer.

Formålet med programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs er at lette registreringen af kemiske produkter om bord på skibe og derved lette udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger til produkterne. Dette skal give den nødvendige viden til en sundere og mere sikker brug af kemiske produkter om bord.

Programmet indeholder også et risikovurderingsmodul, og der er mulighed for integration mellem kemikaliemodulet og risikovurderingmodulet.

Er man fra et af de danske rederier, der er tilmeldt databasen, kan man få tildelt et brugernavn og password, hvorefter man kan søge eller til- og afmelde produkter til databasen. Ved tilmelding af produkter skal man være opmærksom på, at produkterne skal kvalitetssikres inden de lægges ind. Derfor vil disse ikke kunne registreres med det samme. Det er også muligt at indlægge rederinumre (man skal selv sørge for ajourføring).