Kosten til søs skal have et løft

Nyhedsarkiv

Søfartens Arbejdsmiljøråd har fået bevilliget fondsmidler af Den Danske Maritime Fond til at igangsætte et banebrydende kostprojekt, der gennem de næste to år skal se helhedsorienteret på kostområdet til søs.

Formålet med projektet er, at danske rederier bliver klædt på til at kunne arbejde mere målrettet med at løfte kost- og sundhedsområdet.

- Med de senere års stramning i rederiernes kostbudgetter er der nogen steder skåret helt ind til benet - og det er gået ud over kvaliteten og trivslen. Men selv steder, hvor der ikke er skåret meget ned, kan der være problemer med kostens kvalitet. Den udfordring har vi valgt at tage op og arbejder ud fra, at det må kunne gøres bedre. Vi vil undersøge, hvad der er af ”hurdler”. Der skal træffes nogle bevidste valg, så der er plads til kvalitet, uden at gøre kostbudgetterne til vores modspiller. Vi vil finde fornuftige løsninger, der giver rederierne værktøjer til at håndtere kosten og sikrer de søfarendes trivsel og sundhed, siger sekretariatschef Connie S. Gehrt.

 

Ny søfartslovgivning skaber fokus på kostområdet

Den nye konvention, Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006), stiller bl.a. krav til kvaliteten af den mad og de rammer kosten produceres under i kabyssen. Det giver et naturligt fokus på området i forbindelse med gennemførelsen.

Projektet vil derfor med MLC 2006 som løftestang give rederierne, skibsførerne og kokkene de værktøjer de har brug for, for at levere bedre og sundere mad til de søfarende – og da økonomien på området er en vigtig del af projektet, vil der også være fokus på, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt.

- Danmark som førende søfartsnation bør gå foran, også når det gælder sundere mad til besætningerne. Med MLC er det oplagt at sætte spot på maden og sundheden, for de danske rederier kan gøre det bedre. De gør allerede en indsats, men der er stadig områder hvor man kan sætte overlæggeren højere, udtaler Connie S. Gehrt.

Danmark tilsluttede sig MLC 2006 i juni 2011 og når 30 lande har sagt ja, kan den træde i kraft. Dermed er der skabt et grundlag for, at der kan stilles nogenlunde samme krav til velfærd, når størstedelen af verdens handelsskibe sejler til søs.

 

Invitation til deltagelse

Vi inviterer rederier, leverandører, skibskokke og andre interessenter til at bidrage til projektet. I første del af projektet vil det især komme til at ske ved besøg på rederikontorer og skibe, men vi inviterer også erhvervet til to temadage, hvor vi gennem en struktureret proces skal finde fælles bud på de vigtigste udfordringer og løsninger. Det gøres på et seminar den 11. oktober i København og den 3. november 2011 i Filippinerne. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

 

Projekt NEPTUNE på MSSM 2011

Vi slår et slag for NEPTUNE på den landsdækkende konference om maritim sikkerhed, sundhed og miljø - MSSM 2011 på Hotel Nyborg Strand den 29.-31. august 2011. Projektet bliver både præsenteret med et oplæg og Søfartens Arbejdsmiljøråd inviterer til dialog på vores udstillingsstand, hvor der er fokus på kost og hygiejne i kabyssen. Læs mere på www.mssm.dk. Følg projektet på www.tuneupyourseahealth.com.