Nyhedsarkiv

 At skabe en god platform for vækst, trivsel og udvikling i en virksomhed forudsætter god ledelse samt kommunikation, og et godt samarbejde mellem skib og kontor. Seahealth udgav derfor en ny vejledning ”Skib og kontor på bølgelængde” med konkrete...Læs mere
26/06/12
Hvordan er det at leve med risikoen for piratangreb hængende over hovedet i hverdagen om bord på et skib, der sejler gennem risikozonerne? Hvordan påvirkes adfærd og helbred? Med et nyt PhD projekt sætter SEAHEALTH for første gang de menneskelige...Læs mere
29/05/12
Epoxy – mangler slidstærkt alternativ Alle skibe skal derfor have viden om epoxy, fordi får du epoxyeksem, kan du miste dit arbejde. Seahealth’s nye film og undervisningshæfte om kemikalier viser hvorfor og hvordan, du skal passe på. >> Læs...Læs mere
11/05/12
Rederier inviteres til at dele udbyttet med Seahealth efter en kortlægning af kost og kompetencer til søs. Kortlægningen peger bl.a. på punkter i organiseringen af kabysområdet, som kan justeres med god effekt på kosten og i sidste ende trivslen og...Læs mere
11/05/12
"Dialog om roller, rammer og ansvar for kost er vigtig" er en af hovedkonklusionerne i nylig udkommet rapport. Med støtte fra Den Danske Maritime fond har SEAHEALTH været i marken for at kortlægge holdninger, udfordringer og muligheder i forbindelse...Læs mere
25/04/12
Igen i år inviterer Søfartsstyrelsen, Seahealth og Europas Maritime Udviklingscenter EMUC på konference om maritim sikkerhed, sundhed og miljø på Hotel Nyborg Strand. Datoerne er 30.-31. august 2012 og Get2gether dagen før den 29. august. Der er...Læs mere
03/04/12
Hvis rederier tager stilling til sundhed og kost og implementerer en politik på området, er skibene godt på vej til en bedre kost om bord. Afklaring i rederiet er et af de tre håndtag, en ny kortlægning af kosten til søs peger på. Søfartens...Læs mere
19/03/12
Ny lovændring skal sikre, at sager om erhvervssygdomme, som egentlig har været forældede, kan tages op igen. Siden 2008 har man kunnet anmelde en erhvervssygdom op til 30 år efter skadestidspunktet, og herefter anses sagen for at være forældet. I...Læs mere
08/03/12
Domstolene har ikke tidligere taget stilling til arbejdsgivers ansvar for psykiske skader på grund af dårligt arbejdsmiljø, men virksomhederne må nu indstille sig på, at det vil komme på dagsordenen efter en dom i Højesteret.   Dommen pålagde en...Læs mere
08/03/12
Vidste du, at dit skib automatisk er omfattet af SEAHEALTH’s krisehjælpsordning? Og at du i tilfælde af ulykker nemt kan gøre brug af SEAHEALTH’s ekspertise på området? SEAHEALTH står til rådighed og er rederiets professionelle samarbejdspartner,...Læs mere
28/02/12