Rådgivning til bedre sikkerhed De 8 Sikkerhedsled

Nyhedsarkiv

Rådgivning til bedre sikkerhed

De 8 sikkerhedsled er i god tråd med myndighedens sikkerhedsstrategi. Søfartens Arbejdsmiljøråds rådgivningskoncept De 8 sikkerhedsled rammer plet, når Søfartsstyrelsens strategi Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart skal udrulles.

Søfartsstyrelsens strategi

I en ny strategi sætter søfartsstyrelsen pejlemærker for at fastholde den høje standard i dansk skibsfart. De skriver:

- Dansk fiskeri og søfart er nået langt i arbejdet med sikkerheden. Antallet af alvorlige ulykker er faldet og færre danske skibe bliver tilbageholdt i udlandet pga. problemer med sikkerheden eller udstyret. Den udvikling skal vi fastholde, så vi også fremover er kendt som nogle af de bedste til kvalitetsskibsfart.

- De seneste år har Søfartsstyrelsen især sat markant ind på at fremme en tankegang, hvor vi ikke kun ser på skibet, men også på rederiet og måden, hvorpå sikkerhedsledelsen udøves. Vores erfaringer hermed er gode og i tråd med forskningsresultater, der viser, at sikkerhed skabes ved fokus på sikkerhedsledelse og -kommunikation. Grundidéen er, at sikkerhed - i sidste ende - skabes af mennesker. En regel eller procedure kan være vel gennemtænkt og tydeligt formuleret, men dens effekt står og falder med menneskers adfærd. Og adfærden på et skib og i et rederi er indbyrdes forbundet og under stærk indflydelse af ledelsen. Dette princip baserer vores nye strategi sig på.

 

Konsulent til de 8 sikkerhedsled

Søfartens Arbejdsmiljøråd stiller konsulenter til rådighed, hvis rederiet gerne vil forbedre sikkerhedskulturen og –ledelsen. Til dette benytter vi et velafprøvet koncept, der hedder De 8 sikkerhedsled. Vi kommer gerne ud og afholder et seminar baseret på værktøjer, der kan hjælpe i gang med at skabe større opmærksomhed på sikkerheden om bord.

>> Download Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart fra Søfartsstyrelsens hjemmeside

>> Læs mere om de 8 sikkerhedsled

 

Få pladser på vores kurser i efteråret – så skynd dig

God ledelse til Søs den 5.-6. oktober 2010 på Comwell Kolding  TILMELDING

Skib og kontor på bølgelængde den 9.-10. november 2010 på Comwell Kolding TILMELDING

 

Vi tager allerede nu imod tilmeldinger til kurser i foråret 2011:

Praktisk ledelse i din hverdag til Søs den 7.-8. juni 2011  TILMELDING

Skib og kontor på bølgelængde den 8.-9. marts 2011  TILMELDING