SEAHEALTH yder krisehjælp når uheldet er ude

Nyhedsarkiv

Vidste du, at dit skib automatisk er omfattet af SEAHEALTH’s krisehjælpsordning?

Og at du i tilfælde af ulykker nemt kan gøre brug af SEAHEALTH’s ekspertise på området? SEAHEALTH står til rådighed og er rederiets professionelle samarbejdspartner, der hjælper til med at komme godt gennem krisen. På den måde kan du koncentrere dig om de mange andre opgaver, der kommer ovenpå en krise.

Når krisen rammer kan du 24 timer i døgnet, hele året rundt, ringe til os på telefon +45 33 11 18 33. Hvis dit skib er på dansk flag er rederiet automatisk omfattet af ordningen, og SEAHEALTH står til rådighed i enhver form for krisesituation; dødsfald, piratoverfald, stress eller depressioner mv. SEAHEALTH bruger erfarne krisepsykologer, der er vant til at arbejde i det maritime miljø og vi kan yde støtte i hele processen - fra første opkald til afsluttende evaluering:

 

Afklaring af krisehjælpens omfang
Omfanget af psykologisk krisehjælp afhænger bl.a. af hændelsen, den eller de involverede og evt. andre tilstedeværende. Nogle har brug for hjælp til selvhjælp, og skal have værktøjer til at klare sig gennem krisen, mens andre skal have en mere intensiv støtte gennem forløbet. Allerede ved første opkald til os, forsøger vi at afklare nødvendigheden og omfanget af krisehjælpen. Skal der sendes en psykolog ud eller kan situationen håndteres per telefon? Hvor hurtigt er der brug for hjælp og hvor skal hjælpen finde sted? Denne type spørgsmål vil vi forsøge at opklare ved første samtale.

 

Defusing og debriefing af medarbejdere
Mange mennesker berøres når krisen rammer. Typisk bliver hele organisationen ramt af stress, ligesom pårørende kan have brug for støtte i den vanskelige situation. SEAHEALTH yder i denne sammenhæng hjælp til defusing, dvs. skaber ro på situationen, eksempelvis hos nøglepersoner. Vi hjælper derudover til at lave debriefing med involverede parter. Dette både on location og på kontoret, samt i grupper og individuelt.

 

Sparring med rederiansvarlige
Den rederiansvarlige står overfor en række problemstillinger, der skal tages stilling til når uheldet er ude. Det gælder områder som håndtering af de involverede medarbejdere, kolleger, pårørende og presse. SEAHEALTH står til rådighed som sparringspartner for den rederiansvarlige.

 

Hjælp til udarbejdelse af best practise som opfølgning på kriseforløb
Der ligger meget læring i den enkelte krisesag. Vi vil gerne være med til at sørge for, at den enkelte og skibet står bedre rustet mod kriser når kriseforløbet er afsluttet. Optimalt set har modgangen skabt en personlig og kollektiv modstandsdygtighed mod lignende ulykker. På baggrund af den aktuelle hændelse tilbyder SEAHEALTH hjælp og sparring, således at rederiet får optimeret gældende retningslinjer og procedurer på baggrund af erfaringerne fra den aktuelle krise.

 

Sparring i forhold til udarbejdelse af interne retningslinjer og procedurer for håndtering af kriser
Når krisen rammer er det helt afgørende at have styr på interne retningslinjer og procedurer, således at alle ved, hvad der skal ske og hvem der gør hvad. Klare retningslinjer og procedurer øger muligheden for, at kriser håndteres hensigtsmæssigt. Derudover kan klare regler for procedure reducere stressen betydeligt blandt de involverede. SEAHEALTH kan også her være en aktiv sparringspartner.

 

Eventuelt efterfølgende psykologiske opfølgningssamtaler
Enkelte personer kan have behov for individuelle samtaler efterfølgende. SEAHEALTH står til rådighed med psykologer, der kan håndtere dette.

Betalingen for specifikke ydelser afhænger helt af ydelsens karakter og omfang.

I SEAHEALTH’s pjece ”Kriser til søs – sådan kommer du videre” kan du læse mere om konkrete krisereaktioner for den enkelte, samt for den rederi- eller skibsansvarlige. Pjecen kan du hente her. Vil du høre mere om SEAHEALTH´s krisehjælpsordning er du også meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 33111833.