Undgå passiv rygning om bord

Nyhedsarkiv

Der er kommet nyt krav om skiltning i forbindelse med rygekabiner og rygerum om bord.

På arbejdspladser hvor rygning undtagelsesvis tillades, indebærer de nye krav en obligatorisk advarselsskiltning, der informerer om, at luften i nærheden af rygerum og rygekabiner kan være sundhedsskadelig.

Der må således kun ryges i rygerum, rygekabiner samt i enkeltmandskamre om bord, men ikke fx på broen, kontrolrummet eller dækskontoret.

Advarsel om passiv rygning

Rygeloven trådte i kraft den 15. august 2007 og gælder også om bord danske skibe. Disse regler betyder, at man som udgangspunkt ikke må ryge indendørs på danske skibe. Loven indeholder dog nogle undtagelser og det kan besluttes, at man måtte ryge i rum, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Der kan også indrettes særlige rygerum eller rygekabiner, ligesom rygning kan tillades i enkeltmandskamre om bord på skibe. 

Nøjagtig fem år efter, at loven om røgfrie miljøer trådte i kraft, er der med virkning fra 15. august 2012 gennemført en skærpelse af loven. Hvor man tidligere kunne tillade rygning i arbejdslokaliteter, der alene tjente som arbejdsplads for én person ad gangen, er dette ikke mere tilladt.

Skiltene kan gratis rekvireres på www.sst.dk/rygelov på engelsk og dansk.

Gratis skilte kan fås på www.sst.dk/rygelov

Læs mere