Årsberetning 2014 - Arbejdsmiljø på den internationale dagsorden

Internationalt har der været en stigende interesse for SEAHEALTH’s materialer og rådgivning. SEAHEALTH var bl.a. med til for den internationale arbejdsorganisation (ILO) at udarbejde den nye vejledning om Maritime Occupational Safety and Health (MOSH), der er udgivet i forlængelse af MLC, 2006 og deltog som rådgiver for ILO i ekspertkomitémødet i Geneve i oktober 2014.

 

Nyt samarbejde mellem HFV og SEAHEALTH

I 2014 har bestyrelserne for Handelsflådens Velfærdsråd og SEAHEALTH/Søfartens Arbejdsmiljøråd besluttet, at de to Råd skal etablere et tættere samarbejde. Der er derfor taget initiativ til at finde en fælles adresse, og der er siden fundet en ejendom i Rødovre, som de to organisationer flytter til i slutningen af 2015. Samarbejdet skal være med til at sikre, at de søfarende også i fremtiden får gode ydelser inden for velfærd og arbejdsmiljø og at organisationerne ved et øget samarbejde udnytter ressourcerne bedre til gavn for de søfarende.
 

Ledelse i det maritime

Et tema, der har fyldt meget i året der gik, er ledelse i det maritime. Ledelse i det maritime var temaet, da MSSM blev afholdt for 9. gang på Hotel Nyborg Strand i slutningen af august, og ledelse er også omdrejningspunktet for Rådets nyeste publikation, der giver ledere om bord et

værktøj til at blive bedre ledere og håndtere den forskellighed, der naturligt er blandt besætningsmedlemmer om bord, ikke kun kulturelt, men også mere generelt. En række rederier og søfarende har velvilligt afprøvet materialet og givet feedback i processen.