Branchevejledning nr. 1: Faldsikring

Branchevejledning nr. 1.

 

Det er heldigvis sjældent, at søfolk falder ned fra mast, gangvej eller i forbindelse med udenbords arbejde. Men når det sker, kan skaderne være alvorlige. Der er stor risiko for at få varige skader, som gør en uarbejdsdygtig – i værste fald kan man blive dræbt ved et fald.

 

For at undgå, at personer om bord kommer til skade, skal I sørge for faldsikring.

 

Når vi i Seahealth siger faldsikring forstår vi det bredt, og det omfatter enhver forebyggelse mod nedstyrtninger. Som eksempler herpå kan nævnes rygbøjler, gelænder, wiresystem etc.

 

Hæftet uddyber reglerne om faldsikring og omhandler særligt områderne mastearbejde, gangvej og udenbords arbejde. Vi giver en anvisning på, hvilke forhold der betinger særlige konstruktionsmæssige sikringer eller brug af personlige værnemidler. I branchevejledningen gennemgår vi både metoderne i eksisterende skibe så vel som nybygninger.

Bestil branchevejledningen på SEAHEALTH's webshop.