Branchevejledning nr. 2: Lokaludsugning

Branchevejledning nr. 2.

Luftforurening er en uønsket, men uundgåelig konsekvens af menneskeskabt aktivitet. Hvis du i dit arbejde indånder eller kommer i kontakt med skadelig røg eller giftige dampe fra kemikalier, kan det skade din sundhed.

 

Åndenød og besvimelse er eksempler på akutte skader, mens astma, kronisk bronkitis og kræft kan være resultat af en mere vedvarende påvirkning.

 

Det betyder, at al personel ikke må/bør udsættes for unødige påvirkninger, der på kort eller langt sigt kan forringe deres helbred. Derfor er repræsentanter for  søfartserhvervet gået sammen for at udarbejde denne branchevejledning.

 

Formålet har været at fastlægge en god praksis, når det drejer sig om at fjerne luftforurening ved hjælp af lokaludsugning.

Hæftet Lokaludsugning forklarer og viser med eksempler muligheder for etablering af diverse former for udsugning som påbudt i forskrifterne. Især er områderne malershop, maskinrum og værksteder behandlet og der gives råd om både rumventilation og lokaludsugning - både faste og flytbare.


Bestil branchevejledningen på SEAHEALTH's webshop.