Branchevejledning nr. 5: Arbejde i kabys

Branchevejledning nr. 5

Der sker mange ulykker i kabyssen hvert år. Typisk sker mange af disse ulykker i forbindelse med arbejde med knive eller arbejde ved komfuret.

 

Arbejdet i kabys er generelt præget af tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og at arbejde med ensidige og gentagne bevægelser. Alle disse faktorer kan medføre nedslidning og kroniske smerter. 

 

Du kan undgå et belastende arbejdsmiljø i kabyssen ved at følge denne vejledning. Her får du gode råd om, hvordan I kan fremme et godt arbejdsmiljø og gøre arbejdet i kabyssen mere sikkert.

 

Arbejde i kabys henvender sig til skibenes sikkerhedsudvalg og de personer, der skal planlægge indretningen i kabyssen.

 

Vejledningen indledes med en gennemgang af risikofaktorer, dernæst en gennemgang af løsningsmuligheder, og endelig gives en række eksempler.

Bestil branchevejledningen på SEAHEALTH's webshop.