Branchevejledninger

På denne side får du en komplet oversigt over SEAHEALTHs branchevejledninger. Du kan både læse om dem, downloade og købe Branchevejledningerne på vores webshop.

Branchevejledning nr. 1: Faldsikring

Hæftet uddyber reglerne om faldsikring og omhandler særligt områderne mastearbejde, gangvej og udenbords arbejde. Hæftet giver en anvisning på, hvilke forhold der betinger særlige konstruktionsmæssige sikringer eller brug af personlige værnemidler. Faldsikring gennemgår både metoder i eksisterende skibe så vel som nybygninger.

Læs mere

Bestil branchevejledningen Faldsikring på SEAHEALTH webshop

Download branchevejledningen Faldsikring

Branchevejledning nr. 2: Lokaludsugning

Hæftet Lokaludsugning forklarer og viser med eksempler muligheder for etablering af diverse former for udsugning som påbudt i forskrifterne. Især er områderne malershop, maskinrum og værksteder behandlet og der gives råd om både rumventilation og lokaludsugning - både faste og flytbare.

Læs mere

Bestil branchevejledningen Lokal udsugning på SEAHEALTH webshop

Download branchevejlednignen Lokal udsugning

Branchevejledning nr. 3: Færden om bord

Hæftet fokuserer på, hvordan man kan forebygge faldulykker i forbindelse med færden om bord.
Hæftet har parallel engelsk og dansk tekst.

Læs mere

Bestil branchevejledningen Færden om bord SEAHEALTH webshop

Download branchevejledningen Færden om bord

Branchevejledning nr. 4: Arbejde på vogndæk

Vejledning om arbejde på vogndæk.

Vejledningen indledes med en gennemgang af risikofaktorer, dernæst en gennemgang af løsningsmuligheder, og endelig gives en række eksempler.

Læs mere

Bestil branchevejledningen arbejde på vogndæk SEAHEALTH webshop

Download branchevejledningen Arbejde på vogndæk

Branchevejledning nr. 5: Kabys

Vejledningen indledes med en gennemgang af risikofaktorer, dernæst en gennemgang af løsningsmuligheder, og endelig gives en række eksempler.

Læs mere

Bestil branchevejledningen Kabys SEAHEALTH webshop

Download branchevejledningen Kabys

Branchevejledning: Mindre skibe og særlige opgaver

Hvordan får I basis på plads inden for risikovurdering og kemikaliehåndtering? Mindre skibe er ofte forsynings- og specialskibe, der har særlige udfordringer. De spiller en vigtig rolle i samarbejdet med store skibe og bliver en vigtig del af den samlede operation.

Læs mere

Bestil branchevejledningen SEAHEALTH webshop

Download vejledningen