Det gode arbejdsliv til søs - Et værktøj til at skabe trivsel med

Seahealth er på vej med eksempler på trivsel og godt samvær i skibsfarten.
 

Det gode liv til søs – et værktøj til at skabe trivsel med.

Det er arbejdstitlen på et projekt, som Seahealth har sat i gang med det formål at give en række eksempler på, hvordan nogle skibsledelser har båret sig ad med at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø om bord.

Kald det en værktøjskasse eller inspirationskatalog. Målet er via de gode eksempler at inspirere andre til at gøre lige så – eller til med inspiration fra eksemplerne at finde deres egne veje. For som en sømand siger i et af de interviews, der kommer til at danne basis for værktøjskassen:

”Sømanden i dag ønsker ikke et halvt liv, der kun leves, når han er i land. Sømanden ønsker et helt liv. Det vil sige, at han også skal trives og have det godt, når han er til søs.”

Ønsket om at have et godt arbejdsliv og gøre arbejdspladsen til andet og mere end et sted, hvor man tjener til livets ophold, findes også blandt søfolk. Det er ganske enkelt nødvendigt at udvikle arbejdspladserne i den retning, hvis man vil rekruttere og fastholde fremtidens medarbejdere, uanset om det er til lands eller til vands.

Derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvordan man kan bære sig ad med at skabe den gode arbejdsplads. Det er i lyset af det, projektet skal ses vel vidende, at hvad der fungerer det ene sted ikke nødvendigvis fungerer det andet.
 

Undersøgelsen

Med hjælp fra rederierne er der fundet en række søfolk, som erhvervspsykolog Mads Schramm er i gang med at interviewe. De skal fortælle, hvordan de har båret sig ad med at skabe god trivsel om bord.

Det er overvejende danske søfolk primært fra skibsledelserne, som bliver interview’et. Der er dog også andre nationaliteter mellem.

Søren Schramm: - Projektet er målrettet skibsledelsen. Det er først og fremmest den, der må tage initiativet for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er herfra inspirationen og motivationen skal udgå. Det er mit indtryk, at interview-personerne er opmærksomme på det forhold, men de giver samtidig udtryk for, at de synes, det er et vigtigt område at beskæftige sig med.
 

Seks temaer

I forlængelse af de gode eksempler arbejder projektet også med at udvikle redskaber, der kan anvendes i bestemte situationer på baggrund af søfolkenes erfaringer.

Der arbejdes med seks temaer, som er:

•         God ledelse

•         Forebyggelse af social isolation

•         Flerkulturelle besætninger

•         Håndtering af konflikter

•         Kommunikation

•         Håndtering af arbejdspres/stress

•         Krisestyring

 
Projektet ventes afsluttet i løbet af sommeren 2008.