Efterlyser debat om sikkerhed og sundhed

Maskinchef forstår ikke, at der fortsat kan herske usikkerhed om kravene til arbejdsmiljøet

Maskinchef Simon Danholt Hansen efterlyser debat om, hvordan man opnår en god sikkerhedskultur på danske skibe. Han mener nemlig, at mere end et årtis indsats for at højne sikkerhed og sundhed om bord på danske skibe ikke har været en succes. Han har også en forklaring på sin påstand samt en række forslag til, hvordan det efter hans mening kan gøres bedre.

Har han ret?

Uforståeligt

Simon Danholt Hansen ironiserer i sit indlæg over sikkerhedsøvelserne og –instruktionerne, fordi han mener, udbyttet af dem er ringe, og han fortsætter sit indlæg således:

”Der er de senere år kommet mange nye regler om sikkerhed og miljø, og det er ved at være uoverskueligt for besætningerne. Dagene går med møder og øvelser om alverdens ting, hvilket til en vis grad er godt. Desværre bliver der mindre tid til det primære, nemlig at sejle.

Der stilles store krav til ledelsens evner til undervisning, motivation og formidling. Der er som bekendt mange forskelligheder på den enkeltes engagement og evner i de forskellige discipliner, og udkommet af anstrengelserne er ofte derefter.

Nytter det noget?

Ikke nævneværdigt efter min mening. På trods af forskellige indgangsvinkler og stort engagement til opgaverne klemmes der stadig en finger, ses stadig folk på dækket uden hjelm, bruges stadig forkert PPE, er stadig i tvivl om malkoder samt rednings- og sikkerhedsmidlers anvendelse, og vi ser stadig måbende ansigter, når der bliver sagt Marpol, Arbejdsmiljømanual og ISO 14001.

Vi, der er i ledelsen, kan ikke umiddelbart forstå, hvordan det kan gå til, at professionelle søfarende stadig ikke har det fornødne kendskab til disse elementer på trods af årelange oplysningskampagner og hyppige øvelser.”

Forklaring

Simon Danholdt Hansens forklaring på tingenes tilstand er:

  • Den grundlæggende information/træning på området er utilstrækkelig
  • Motivationen mangler
  • Området er uoverskueligt
  • Undervisningsmiljøet er ikke-eksisterende om bord
  • Der er ikke tid til at gøre et ordentligt stykke arbejde
     

Gidsel

”Problemet ligger helt givet i motivationen hos det enkelte besætningsmedlem bl.a. på grund af uvidenhed og den magtesløshed, ledelsen føler overfor regeljunglen og papirbunkerne, som man efter bedste evne forsøger at følge med i. Ledelsen føler sig mere og mere holdt som gidsel mellem myndigheder og reder, da man af presset begynder at prioritere de ”gamle” områder ned til fordel for de dagsaktuelle.”

Simon Danholdt Hansen peger tillige på de multinationale besætninger med dårlige sprogkundskaber, manglende tradition for arbejdsmiljø og sikkerhed samt dårlige undervisningsfaciliteter som faktorer, der hæmmer forståelsen for værdien af en god sikkerhedskultur.
 

Forslag til forbedringer

Maskinchefen har nogle forslag til at forbedre situationen.

Han foreslår således, at der indføres pligtige brand-, rednings og arbejdsmiljøkurser i land med max. 2 års mellemrum.

”Den grundlæggende uddannelse skal genopfriskes jævnligt under forhold, hvor man har tid til at få det ind under huden. Et grundkursus kunne være som f.eks. Basic North Sea Traning med redningsbåde og PPE – men uden helikoptere.

Undervisningsfaciliterne om bord skal forbedres.

En compagny safety officer kunne rejse rundt og besigtige sikkerhedsstatus/underviser på skibene med rimelige intervaller som konsulent, idémand og hjælper for sikkerhedsorganisationen.

Klare regler om brug af PPE på alle skibe.

Etablering af effektive og målrettede og meningsfyldte øvelsesplaner. Man kunne eventuelt få professionel hjælp til udvikling af lektionsplaner for et spekter af øvelser, der er fortilrettelagt med tidsforbrug, udstyr o.s.v.. Så kunne der vælges en øvelse, der passer til resten af dagsprogrammet.”
 

Oplæg til debat

”Dette er ment som oplæg til debat med henblik på at etablere en positiv safety culture og lette forholdene omkring PSC.

Vi må have hjælp til lektionsplaner og undervisningsværktøjer i et forsøg på at få den grundlæggende sikkerhed ind under huden ved hjælp af undervisning og praktisk træning, hvor træningen er i fokus, og ikke skal udføres under måltiderne, arbejdsopgaverne og vagterne.

Undervisningen bør varetages af uddannede personer, der har den fornødne tid, træning og interesse”, opfordrer Simon Danholdt Hansen.