Fokus på hviletid

I kølvandet på spørgeskemaundersøgelsen: Seahealth er på vej med en vejledning om hviletid.
 

Søvn og hvile er vigtig, og det kan være en god idé at fokusere på besætningens kunnen og kvalifikationer i stedet for rang og titel. Især når der skal lastes og losses, da det skaber flere muligheder i planlægningen. Arkivfoto.

En af de udfordringer, der skinnede klart igennem ved efterårets store spørgeskemaundersøgelse, var udfordringen med at få tilrettelagt arbejdet på en måde, så de søfarende får tilstrækkelig hviletid. Presset sammen til en enkelt sætning lyder konklusionen på den del af undersøgelsen: Søfarende sover generelt for lidt! Derfor har Søfartens Arbejdsmiljøråd sat fokus på området og barsler inden længe med en vejledning om hviletid. Rådet vil yderligere ved medsejladser dykke dybere ned i problematikken gennem samtaler med de søfarende.

– Vi ønsker at få et mere detaljeret kendskab til, hvordan man på det enkelte skib og i det enkelte rederi griber opgaven an, så vi kan viderebringe de gode erfaringer, der måtte være, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Bo Jacobsen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Slip vanerne
Bo Jacobsen er en af arkitekterne bag den kommende vejledning. Heri er opridset en række råd og anbefalinger om planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så reglerne om hviletid bliver overholdt med mulighed for at få tilstrækkelig hvile.

– Det handler blandt andet om at gøre op med vanetænkning og forsøge at se på opgaverne med friske øjne, men også om at erkende søvnens betydning for både den enkeltes helbred, skibets sikkerhed og kvaliteten af det arbejde, man udfører, mener Bo Jacobsen.

– Ved at sætte fokus på vagtplaner, arbejdsopgaver og fordelingen af dem kan man prøve at skabe bedre muligheder for, at besætningen får tilstrækkelig søvn.

Bo Jacobsen erkender, at mange er betænkelige ved at ændre vagtsystemet, da det kan komme på tværs af indgroede rutiner. Man ved, hvad man har – og de føler jo, det fungerer, lyder bekymringen.

– Misforstået loyalitet med rutiner og lønsystemer kan også være en hindring for at lave systemerne om. At gå over til et andet vagtsystem udfordrer nemlig, ”det vi plejer”.

– Det er dog besynderligt, at skibene i dansk søfarti høj grad følger det samme vagtmønster og arbejdstilrettelæggelse, når skibstype, ladning, fartområde, nationalitet, ISM-system og rederi ikke er det samme, påpeger Bo Jacobsen.

 Gør op med rang og titel

Hvis man tænker over, hvor stor betydning søvnen har for helbredet, er det værd at overveje ændringer i vagtsystemerne, anbefaler Bo Jacobsen.
 

Skal det lykkes at ændre vagtplaner og rutiner, er det nødvendigt, at nogle tør gå forrest uden garanti for, at det bliver en succes første gang, man forsøger. Arkivfoto.

– En kritisk gennemgang af vagtsystemet kan vise, at små ændringer i arbejdsfordelingen måske kan forbedre fleres mulighed for tilstrækkelig søvn væsentligt.

– Det kan også være en god idé at fokusere på besætningens kunnen og kvalifikationer i stedet for rang og titel.

– Gør man det, skaber man flere muligheder i planlægningen. Hvorfor kan en mester fx. ikke køre et fortøjningsspil? Eller en messemand deltage i fortøjningen? Skal planlægningen gå op, kræver det, at vi til søs tænker videre end, ”sådan har vi altid gjort”, og anskuer muligheder i stedet for at lade os begrænse af barrierer, vi har sat op for os selv, anbefaler Bo Jacobsen.

 Inspiration

Hvis man vælger at tage hul på diskussionen ude om bord, kan man i bogen ”Det gode arbejdsliv til søs” finde inspiration til, hvordan man kan skabe en god proces om en diskussion om hviletid og arbejdsprocesser om bord.

– Helt afgørende for, om det lykkes at ændre vagtplaner og rutiner, er, at nogle tør gå forrest. Man skal ikke regne med succes i første forsøg, men jeres system kan formentlig rettes lidt hen ad vejen for at blive mere optimalt, mener Bo Jacobsen.

April 2010