Fra arbejdsmiljø til søs til Sikkerhed og Sundhed til søs

Fra FileMaker til Microsoft

Et nyt arbejdsmiljøprogram til håndtering af de administrative opgaver, som alle skibe i den danske handelsflåde er underlagt, er på vej ud i skibene. Programmet Sikkerhed & Sundhed til Søs 2006 er en afløser for programmet Arbejdsmiljø til Søs, som har eksisteret siden 1999. Den seneste udgave af Arbejdsmiljø til Søs, som er sendt ud i skibene, er version 3.2.

 
Det afgående program har gennemgået flere facelifts gennem de 7 år, hvor det har været en aktiv del af mange skibes ”programpark” for at kunne tilfredsstille forskellige myndigheders krav. Elsket af nogen og hadet af andre.

 
Vi har imidlertid fundet, at tiden nu var inde til at skifte platform. Vi har vurderet, at den teknologiske udvikling var løbet fra FileMaker. En anden tungtvejende årsag til vores skift er, at tal fra det internationale analysehus IDC viser, at Microsofts styresystemer i 2001 befandt sig i 92 procent af alverdens computere. Vi er med andre ord i nærheden af en monopollignende situation. Det har vi taget konsekvensen af og udsender her i efteråret et nyt cd-rom program til skibene, som netop er programmeret på en Microsoft.net platform. Forhåbentligt vil brugerne finde det mere brugervenligt, da det nu vil være muligt at anvende de genvejstaster, som almindelige pc-brugere er vant til fra både Windows og Office-pakken, ligesom skiftet af platform bevirker, at programmet bliver meget intuitivt i kraft at den meget forenklede brugergrænseflade.

 
Programmet Sikkerhed & Sundhed til Søs 2006 er som nævnt lavet radikalt om – en væsentlig ændring er opbygningen af programmet – frem for at være et enkelt program, hvor al funktionalitet findes, er Sikkerhed & Sundhed til Søs 2006 modulopbygget. Det betyder, at programmet kan udvides med funktionalitet, uden at brugeren skal installere et nyt program. Der er lagt vægt på, at opdateringen af både programmet men også produktdata er let og kan gøres, uden at programmet skal installeres på ny. I forbindelse med opgradering til den nye platform får brugeren mulighed for at overføre sine data fra Arbejdsmiljø til Søs 3.2 til Sikkerhed & Sundhed til Søs 2006.
 

Programmet består som udgangspunkt af modulerne; Skibsdata, Arbejdspladsbrugsanvisning, Arbejdspladsvurdering. Modulet skibsdata er grundprogrammet, og det er derfor det eneste modul, som er krævet for, at programmet kan afvikles. De to øvrige moduler, som sendes med i startpakken, er valgfrie, ligesom eventuelt fremtidige moduler vil blive det.

 
Den bagvedliggende database, som danner baggrund for de medfølgende produkter, har også gennemgået en større omlægning. Det betyder for brugeren, at man med det nye program trækker opdateringer hjem via internettet. De skibe, som endnu ikke har denne mulighed, kan få tilsendt opdateringerne vedhæftet en e-mail.
 

Programmet ventes at være klar til udsendelse i løbet af efteråret 2006.

 
september 2006