Frivillig ISM

Frivillig ISM bygget på den gode samtale og systematik

De 8 Sikkerhedsled er et godt samtaleværktøj til at skabe forståelse for værdien af sikkerhedsarbejdet. Det er erfaringen fra NaturErhvervstyrelsen, som driver tre kontrologredningsskibe – et større og to mindre fartøjer. 
 
NaturErhvervstyrelsens fartøjer inspicerer fiskefartøjer og er en del af Danmarks redningsberedskab til søs. Der er generelt ikke krav til statens skibe om at indføre ISM, alligevel indføres ISM-koden nu frivilligt på det største af skibene. De to andre vil få et identisk system, der dog ikke i første omgang certificeres. 
 
Styrelsen, som er under Fødevareministeriet, ønsker at signalere til omverdenen, at dens fartøjer lever op til de samme internationale sikkerhedsbestemmelser, der gælder for bl.a. mange af de fartøjer, styrelsen inspicerer. 
 
- Det handler om omdømme, troværdighed og et ønske om at standardisere vores sikkerhedsarbejde, forklarer fiskeriinspektør Lars Bonde Eriksen om baggrunden for at implementere ISM-koden. 
 
Lars Bonde Eriksen er DP i styrelsens rederi og tidligere søfarende. ISM-koden, dens procedurer og krav om skriftlighed er velkendte – men har ikke fremhævet procedurer og sat dagsordenen for hverdagen for de søfarende i styrelsens tre fartøjer. 
 
- Derfor gælder det om, at have de søfarende med på ideen. At skabe forståelse for, at ISM-koden har værdi for både den enkelte, fartøjet og omgivelserne, tilføjer Lars Bonde Eriksen.

 

Supplerende spørgsmål
Nicholas Corlin studerer til Katastrofe- og Risikomanager på Professionshøjskolen Metropol. Som et led i sin uddannelse var han i otte ugers praktik i NaturErhvervstyrelsen tidligere i år.
I denne periode sejlede Nicholas over flere dage med besætningen på Vestkysten, der er det største af de tre kontrolskibe. Her havde han flere samtaler med besætningen, som dannede baggrund for en rapport, hvis anbefalinger bliver brugt i det videre arbejde med at implementere ISM-koden. Nicholas:


- Mit udgangspunkt var De 8 Sikkerhedsled udarbejdet af SEAHEALTH (Læs mere her: http://www.seahealth.dk/content/de-8-sikkerhedsled). Udfordringen var, at de spørgsmål, der er knyttet til De 8 Sikkerhedsled, er målrettet rederiledelse og skibsledelse.
 
- Derfor valgte jeg efter samtale med Søren Bøge i SEAHEALTH at udarbejde tilsvarende spørgsmål målrettet dæksbesætning og skibskok. Desuden gennemførte jeg separate samtaler gruppevis med henholdsvis officerer og skibsassistenter. Det giver en uformel dialog, hvor alle kommer til orde, og ingen holder sig tilbage i vurderingen af sikkerheden om bord.
 
- Det er vigtigt, at de søfarende uanset rang og stilling får mulighed for at tale frit fra leveren og ikke lægger bånd på sig selv, fordi der er en overordnet til stede. - De 8 Sikkerhedsled viste sig at være et godt samtaleværktøj, konstaterer Nicholas.
 
Den gode samtale
Lars Bonde Eriksen:
- Med Nicholas’ rapport og dens anbefalinger har vi fået værdifuld viden, der kan bruges i det videre arbejde med udvikling af ISM-koden og til at skabe forståelse for værdien af den. Uden Nicholas’ medvirken havde det taget betydeligt længere tid at indsamle den viden. Vi har tillige gennemført en undersøgelse med afsæt i De 8 Sikkerhedsled – en såkaldt nulpunktsmåling, der kan bruges til at vise, hvor der er plads til forbedringer.

"Det er vigtigt, at besætningen hele tiden er med på, hvad der foregår, så de får en følelse af, at det også er deres projekt – og ikke bare endnu en ting, som 'kontoret i København' har trukket ned over ørerne på dem", skriver Nicholas bl.a. i sin rapport. En vurdering som Lars Bonde Eriksen er enig i.
Lars Bonde Eriksen og Nicholas er desuden enige i, at metoden kan bruges af ethvert skib, uanset størrelse, der ønsker at forbedre sit sikkerhedsniveau.
 
- Det handler om at holde den gode samtale i gang.