Guidelines for sundhedsledelsessystemer

Bog om sundhedsledelsessystemer

Guidelinen skal vejlede rederierne i, hvordan de kan etablere et sundhedsledelsessystem. Der arbejdes efter samme struktur som ISM koden med henblik på at undgå introduktion af nye, parallelle ledelsessystemer og skabe mulighed for, at sundhedsfremme kan integreres i Safety Management System (SMS). SMS er et velkendt ledelsessystem inden for søfarten og dermed et oplagt system for et dedikeret og forpligtende arbejde med sundhedsfremme.


Et godt sundhedsledelsessystem bygger på engagement og opbakning fra ledelsen, inddragelse af medarbejderne i processen og et løbende fokus på arbejdet med sundhedsfremme med henblik på at skabe motivation og fremme en sundhedskultur på arbejdspladsen.


Guidelinen er ikke på nuværende tidspunkt tænkt som en officiel standard, men netop som en guideline udarbejdet med udgangspunkt i viden og praksis inden for området sundhedsfremme.  


Kontakt SEAHEALTH på tlf: +45 3311 1833, hvis du er interesseret i guidelinen i bogform.

  

Bestil guideline på SEAHEALTH webshop

Læs mere om sundhedsfremme.