HSE og CROSS-WIND NETWORK

HSE og CROSS-WIND NETWORK

 
Mindst 25% af kravene i en kontrakt handler om HSE (Health, Safety og Environment). Ønsker leverandøren at byde ind på opgaver, skal der fremvises utallige planer og dokumentation for overhovedet at komme i betragtning.
 
HSE er et konkurrenceparameter og flere maritime operatører forstår at udnytte situationen ved at være gode til at håndtere kompleksiteten og jongelere med regulativer, certificeringer, guidelines og best practices.
 
Havvindmøllesektoren har ingen branchespecifikke regler, kun byggeloven på land og søloven til vands. Derfor er det reglerne på land, der bliver fuldt, og virksomhederne på land, fx bygherre, sætter barren højere, end myndighederne kræver.
 
Virksomhederne vil gerne påtage sig ansvaret og forsøger at få deres underleverandører til at adoptere de høje standarder hele vejen ned gennem leverandørkæden. Det betyder, at fx maritime operatører presses urimeligt med landkrav, som ikke giver mening til havs.
 
SEAHEALTH forsøger sammen med Rederiforeningens Offshore sektion at få sat en fælles standard på dagsordenen. Vi håber, denne standard kan komme fra G9, som er sammenslutningen af de ni største energiselskaber i Europa inden for offshore vind.
 
SEAHEALTH har aktivt arbejdet for at få G9 og IMO til at mødes, så nogle af de tekniske, besætningsmæssige og operationelle krav til vindmølleskibe kan lempes i IMO-regi. Selvom G9’s detaljeringsgrad for standardisering ikke er høj, er det et godt udgangspunkt for en fælles best practice, der kan bygges videre på.
 
Det skal være mere simpelt at være maritim operatør. Her kan en G9 standard sætte rammerne med ISM, som den overvejende operative standard, så længe det gælder sejlende skibe, uanset størrelse og operation.
 
SEAHEALTH har oprettet et forum for maritime operatører, som skal komme med input til udviklingen af HSE i offshore vind sektoren. Målet er at gøre reglerne mere simple og få en fælles standard baseret på de erfaringer, de maritime operatører har opnået.
 
Den allerede høje HSE standard i sektoren skal opretholdes og dertil har SEAHEALTH oprettet CROSS-WIND NETWORK for at udvikle HSE-værktøjer til de maritime operatører. CROSSWIND NETWORK er støttet af Den Danske Maritime Fond.