Hygiejnepakken

Det er væsentligt for alle sejlende, at de trygt kan spise den mad, der serveres uden frygt for at blive syge eller endda dø af sygdomme, som de har fået gennem maden. Derfor er det vigtigt, at en række hygiejneregler overholdes af alle.

 

I dag er det velkendt fra forskning og ulykker med fødevarer, hvad der gør mennesker syge, og hvad der kan gøres, for at det ikke sker.  Det drejer sig om at indarbejde procedurer, så de der opbevarer og tilbereder mad, kan kontrollere at hygiejnereglerne overholdes.
Indhold

Seahealthd har udviklet "Hygiejne i kabyssen", som giver vejledning og gode råd til egenkontrol i kabyssen. Pakken indeholder:

 • Tre hæfter er vejledninger, der giver råd til, hvordan egenkontrol kan gribes an.
  - Hæfte 1 er til rederiet, der sætter rammerne.
  - Hæfte 2 er til skibsføreren og skibskokken, der skal sikre organiseringen og dokumentationen om bord.
  - Hæfte 3 er nyttig viden til skibskokken om fødevaresikkerhed og forebyggelse af sygdomme m.m.
 • DVD-film og det medfølgende hæfte giver en introduktion
 • To A3-plakater kan hænges op i messen.
 • Vægplakat i plastik kan med sugekopper hænge på en dør eller en skotte i kabyssen.
 • Klistermærker til at sætte op forskellige steder, fx i provianteringen eller messen. Det er vakuummærker, der let kan sættes op og tages ned, fordi de ikke klistrer fast.
 • En CD med gode eksempler på skemaer. Skemaerne er til inspiration og skal helt sikkert tilpasses rederiets/skibets behov.

    
"Hygiejne i kabyssen" er et værktøj, som er målrettet de søfarende, og som rederierne kan benytte til selv at implementere egenkontrol fx i ISM/SMS. Fokus er på kabyssen og HACCP. Værktøjet vil være i tråd med de lovpligtige krav, der foreligger i MLC 2006 3.2, og vil lægge sig op af de nationale bestemmelser, som vil komme fra de danske myndigheder på området.

 

>> Bestil Hygiejnepakken på SEAHEALTH's webshop.

 

Hygiejne-certifikat kurser

For at imødekomme de kommende krav i MLC og den danske bekendtgørelse skal rederierne have styr på, at personalet i kabyssen har de nødvendige kompetencer. I den forbindelse er Seahealth blevet godkendt til at afholde de obligatoriske hygiejne-certifikat kurser.  Derfor udbyder vi hygiejne-certifikat kurser og fra september 2012 kurset som e-learning. Tilmeld jer til vores nyhedsmail på www.seahealth.dk og få direkte besked om mulighederne.

For yderligere information kontakt Carsten Gydahl-Jensen cgj@seahealth.dk.

 

>> Download vejledningen om hygiejne i kabyssen (booklet)

>> Læs mere om MLC 2006

>> Læs mere om forslag til en kampagne

>> Læs mere om vores kurser

>> Gå til projekt NEPTUNE site for vejledning og værktøj