Kemiportalen: Dit værktøj til at skabe overblik over kemikalierne

Det er vigtigt at rederierne opdaterer deres positivlister af hensyn til både besætningen, lovgivningen og miljøet.
      

Der er mange måder at holde styr på kemikalier. Arkivfoto.

Kemiportalen er skabt i samarbejde med rederierne, som har ønsket et værktøj, der løbende kan give dem overblik over kemikalier, der bruges på rederiets skibe. Portalen er en del af programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs, der blev frigivet i december sidste år.

Kemiportalen bliver imidlertid ikke brugt i sønderlig stor udstrækning, og det undrer Anne Ries, arbejdsmiljøkonsulent i Seahealth. ”De fleste rederier udarbejdede positivlister over deres kemikalier i 2006-07 i forbindelse med 2006-udgaven af Sikkerhed og Sundhed til Søs, men kun en håndfuld rederier følger konsekvent op på deres positivliste. Risikoen er, at de ligger inde med forældede oplysninger om produkter. Eller mangler viden om, at der er kommet nye og mindre farlige produkter i handlen. Systemet er jo ikke bedre, end de informationer rederierne lægger ind i det,” påpeger hun. ”Kemiportalen er et helt unikt produkt, men det kræver vedvarende opdatering og vedligeholdelse,” tilføjer hun.

Sikre sig mod risici
Der er pt. ca. 4.000 forskellige produkter i databasen, der er tilknyttet Kemiportalen.
    

Har du styr på rengøringsmidlerne, og hvordan du beskytter dig mod utilsigtede virkninger? Hvis ikke, så brug IT-programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs til at få det. Arkivfoto.

For hvert produkt har Seahealth gennemgået de informationer, der er knyttet til de enkelte produkter. At sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og faresymboler er i overensstemmelse med fakta, og at produkterne ikke indeholder ulovlige stoffer. Hermed kan de søfarende ved brug af produkterne sikre sig mod unødige risici.

Det enkelte skib eller den rederiansvarlige i indkøbsafdelingen kan – og gør det formentlig – tage nye produkter i brug i forhold til rederiets positivliste, men hvis produkterne ikke tilmeldes Kemiportalens database og dermed bliver gennemgået, er der ingen garanti for kvaliteten eller lovligheden af informationer om produkterne. Eller man kan om bord på skibene uforvarende komme til at købe og bruge produkter, som ikke stemmer overens med rederiets politik på området.

Og det sker sandsynligvis jævnligt, at der købes og bruges kemikalier, som ikke bliver registreret. Hos Seahealth hører man således fra leverandører, at der sælges langt flere produkter end dem, der er i Kemiportalens database. ”Er et produkt optaget i Kemiportalen, står vi inde for kvaliteten af informationerne om det, ligesom man kan finde informationer om tilsvarende og mindre farlige produkter, hvis de findes,” understreger Anne Ries.

Hun medgiver, at det kan tage tid at ajourføre positivlisten men påpeger, at det er langt hurtigere end at gøre det manuelt. Og når først informationerne ligger i systemet, er det betydeligt nemmere og hurtigere at vedligeholde og søge informationer end tidligere.

På www.kemiportalen.dk er det muligt for rederierne at melde nye produkter ind, så de kan godkendes inden registrering i kemikaliedatabasen. Kemiportalen er udviklet med tilskud fra Den Danske Maritime Fond og Orient Fond ved Dampskibselskabet Norden A/S.
 

Kaptajn om Kemiportalen: Nem at bruge – nem at opdatere
Kemiportalen har været med til at luge ud blandt kemikalierne i Danske Færger.
John Jørgensen, fungerende kaptajn i rederiet Danske Færger, betragter Kemiportalen som en god hjælper i det daglige sikkerhedsarbejde om bord. Den giver ham som chef sikkerhed for, at det er den korrekte arbejdspladsbrugsanvisning, der bliver brugt, når medarbejdere arbejder med kemikalier.

”De ved, hvordan de skal forholde sig til de enkelte produkter, og hvilke værnemidler de i givet fald skal bruge,” understreger han. ”Vi ved jo, at hvis det er besværligt at finde arbejdspladsbrugsanvisningen frem, bliver det ikke gjort, og så bliver der sløset med sikkerheden,” tilføjer han.

Af samme grund er der i alle rum med rengøringsmidler en liste med de produkter, der bruges, så medarbejderne kan hente de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger på skibskontoret.

Databasen tilknyttet Kemiportalen bliver jævnligt opdateret af rederiets it-medarbejder, men hensigten er, at flere om bord skal være i stand til det, så der altid er mindst én med godt kendskab til Kemiportalen om bord. ”I forhold til tidligere tiders mappesystem er Kemiportalen meget nem at bruge. Den er også nem at opdatere, så der er faktisk ingen undskyldning for ikke at gøre det,” mener John Jørgensen.

Danske Færger fik allerede for 4-5 år siden udarbejdet sin første positivliste over kemikalier i rederiet. John Jørgensen blev dengang sat i spidsen for en miljøstyregruppe, og han erkender, at det var en ”tung” opgave at få styr på kemikalierne men tilføjer, at det var besværet værd.

Han er overbevist om, at den skærpede holdning til kemikalier og brug af dem –oprindeligt affødt af programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs – har været med til at luge ud blandt de farlige kemikalier i Danske Færger. ”Med Kemiportalen har vi fået et endnu bedre værktøj til at holde styr på kemikalierne og dermed sikkerheden ved brugen af dem,” vurderer han.

John Jørgensen har deltaget i et af Seahealths kurser om Kemiportalen, og han opfordrer kollegaer i andre rederier til at gøre det samme, når tilbuddet er der. ”Eller også kunne Seahealth tilbyde at holde kurser ude på skibene,” foreslår han som et middel til at gøre programmet mere kendt og accepteret. ”Jo flere rederier, der bruger Kemiportalen og opdaterer deres positivlister, des bedre bliver den, og det vil gavne alle brugere,” påpeger han.
 
Kemiportalen – et godt hjælpeværktøj
Har man styr på kemikalierne, kan man reducere risikoen for ulykker og sygdom.
Programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs version 2 er en klar forbedring i forhold til den tidligere version. Der har godt nok været en del indkøringsproblemer, og der er stadig irritationsmomenter, men generelt er der tale om forbedringer, mener Jacob Preuss, der er styrmand i rederiet CT Offshore. Kemiportalen, der er en integreret del af programmet, bruger han til at holde styr på kemikalierne om bord.

”At have styr på kemikalierne er en del af sikkerhedsarbejdet om bord. Kan vi identificere
og evt. reducere antallet af farlige kemikalier, kan vi også reducere risikoen for ulykker og sygdom. Desuden giver en reduceret mængde kemikalier også et lettere overblik mht. brug, indkøb og lagerstyring,” forklarer han.

Jacob Preuss fremhæver, at Kemiportalen har en god brugerflade og er nem at finde de relevante informationer i. ”Køber vi et nyt produkt, der ikke findes i databasen, indberetter vi det via programmet  til rederikontoret, der som de eneste kan opdatere vores positivliste, da jeg ikke har login til databasen.”

Jacob Preuss betragter Kemiportalen som et godt hjælperedskab, når der skal bruges kemikalier om bord.