Kost og kompetencer til søs

Kost er centralt både for den generelle trivsel og for sundheden om bord - er kosten sund, får de søfarende en bedre hverdag. Det er NEPTUNE-projektets grundlag.


Kosten spiller en central rolle for trivsel og sundhed om bord, men også for sikkerhed og effektivitet og dermed for bundlinjen. Der er derfor al mulig grund til at arbejde for bedre forhold på kostområdet, og for at leve op til Maritime Labour Convention (MLC), så kosten om bord kan give rederiet og de søfarende en bedre hverdag. I bestræbelserne på dette er NEPTUNE-projektet blevet iværksat, der via vejledninger og værktøjer sikrer erhvervet de optimale vilkår i forhold til at sætte spot på kosten på skibet.
 

Nedenstående prospekt er lavet som en introduktion til NEPTUNE-projektet. Heri kan du læse hvorfor projektet er blevet iværksat, samt hvordan det vil forløbe frem til dets afslutning i udgangen af 2013. Du kan også få information om, hvordan du aktivt kan deltage i projekt Neptune.
 

 


>> Download rapporten fra fase 1 med undersøgelsen hovedkonklusioner (Report in English)

>> Download prospekt til NEPTUNE-projektet, Kost og kompetencer til søs

>> Læs mere om projekt NEPTUNE