Ny formand ser ud over grænsen

SEAHEALTH's nye formand ser ud over grænsen

 
En af det maritime arbejdsmiljøs fædre, Michael Wengel-Nielsen har afløst Søren Sørensen som formand for SEAHEALTH.
 
Michael Wengel-Nielsen var før i tiden med i det forberedende arbejde forud for etableringen af Søfartens Arbejdsmiljøråd.
 
Posten som formand han har påtaget sig, fordi han nu 20 år efter etableringen af SEAHEALTH ser et behov for et strategiskifte. Det første skridt er allerede taget.
 
Bestyrelserne for henholdsvis SEAHEALTH og Handelsflådende Velfærdsråd, hvor Michael Wengel-Nielsen er næstformand, har besluttet at indlede et tættere samarbejde med fælles administration. 
 
- SEAHEALTH har de senere år arbejdet meget med trivsel. Det samme gør Velfærdsrådet men på det mere praktiske plan. Et tættere samarbejde er nærliggende for at udnytte ressourcerne bedre, påpeger han. De to organisationer leder pt. efter et fælles domicil.
 

Michael Wengel-Nielsen er ny formand i SEAHEALTH. Ifølge ham bør dansk skibsfart sprede vores viden om arbejdsmiljø og trivsel til den internationale
skibsfart.

God ledelse

Michael Wengel-Nielsen anerkender, at SEAHEALTH har gjort et flot stykke arbejde med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed til søs. Senest med implementeringen af MLC 2006. 
 
- Nu er der behov for en revision af målsætningen og for at tage helt nye emner op. Jeg anerkender, at der kan være udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, men vi skal være påpasselige og skelne mellem overenskomstkrav og menneskelige krav. Det er en svær balancegang. 
 
- Som jeg ser det, kan der være behov for guidelines for god ledelse. Tidligere havde ledelse ikke høj prioritet, og der er formentlig behov for ideer nogle steder. De unge har efter min mening helt styr på ledelsesopgaven, så derfor er det et overgangsfænomen.
 

Internationalisering

- Vi skal også gøre en indsats for internationalt at sprede den viden og erfaring, SEAHEALTH og dansk skibsfart har om, hvordan vi forebygger ulykker og skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø, siger Michael Wengel-Nielsen, og fortsætter:
 
- MLC 2006 var et skridt på vejen, men målsætningen må være, at der internationalt er danske standarder til gavn for både de søfarende og for danske rederiers konkurrenceevne. 
 
Ifølge Wengel-Nielsen bør konkurrencen også på det område være ligeværdig. 
 
- Jeg oplever, at der i ILO, hvor jeg har haft min gang i mange år, er en begyndende interesse for arbejdsmiljø. ILO-regi har blandt andet nedsat en komité, der holder sit første møde i oktober, hvor vi skal drøfte retningslinjerne i MLC 2006. 
 
- Jeg er overbevist om, at vi i SEAHEALTH skal se udad og ser gerne en fremtid, hvor vi sælger ydelser til udenlandske rederier. Gør vi ikke det, er der en risiko for at ende i navlepilleri. Den risiko skal vi undgå, siger den nyvalgte formand.