Redskab skal bygge bro mellem forskelligheder

Nyt ledelsesredskab på vej fra Seahealth, kaldet ”Leading Diversity”

Det kræver sin leder at skulle lede forskellige personligheder, aldre, fagligheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde om bord på skibene. I SEAHEALTH er vi i gang med at udvikle et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og  mangfoldighed om bord.

Tillid er vigtigt

Ledelsesforskningen viser, at tillid er en central parameter i forhold til at lykkes med ledelse generelt. Er der en høj grad af tillid til lederen, og er tillid om bord på skibet høj, så går arbejdet nemmere, trivslen er højere og konfliktniveauet lavere, end hvis tilliden til lederen er lav.

En leder i land arbejder oftest sammen med de samme mennesker i lange perioder, og man lærer hinandens personligheder og kompetencer at kende over tid. For en leder om bord på et skib er det en stor udfordring, at der ofte kommer nye folk om bord, og lederen skal begynde forfra med at få skabt tillid og kendskab til hinanden på kort tid. Derfor sætter ”Leading Diversity” bl.a. fokus på, hvordan man som leder kan ”speede” arbejdet med at skabe et højt niveau af tillid op.

Selvevalueringsredskab og værktøjskasse

Omdrejningspunktet for ”Leading Diversity” er et selvevalueringsredskab. Lederen skal score sig selv på syv forskellige dimensioner, der er særligt relevante i forhold til at skabe tillid og lede forskellighed om bord.

De syv dimensioner omhandler lederens:

  1. kulturelle kompetence
  2. evne til at vise tillid
  3. evne til uformel kommunikation om bord
  4. evne til at motivere forskellige medarbejdere
  5. evne til at give feedback
  6. forventningsledelse dvs. evnen til at forventningsafstemme
  7. evne til at lede retfærdigt.


Ud over selvevalueringsdelen består ”Leading Diversity” af en række konkrete bud på, hvorfor de enkelte dimensioner er vigtige, og hvordan man kan arbejde med at styrke sin ledelse inden for de enkelte dimensioner.

Redskaberne og opmærksomhedspunkterne er meget konkrete, enkle og handlingsorienterede.

”Leading Diversity” vil blive præsenteret på MSSM konferencen i august.