Sømandskulturen er ikke til samtaler om følelser

Er den danske sømand stresset? Både ja og nej, og det hænger nøje sammen med, hvad og hvor man sejler.

Sejler man på langfart med sjældne havneanløb, er det næppe et problem. Sejler man i europæisk nærfart med havneanløb måske hver 6-8 time, så er stress en oplagt risiko.

Det mener navigatør Karen Kruse, pt. ledig, Peter Vigerø Larsen, skibsfører i langfart, og overstyrmand Jens E. Pedersen, Mols-Linien.

Alle tre deltog på stress-kurset, som de kun har rosende ord til overs for.

Ingen af dem føler sig stressede, så ren og skær nysgerrighed var drivkraften bag deres deltagelse.

Fælles for dem er også, at de på kurset lærte at identificere stress-symptomer, og det – vurderer de – kan blive af stor værdi for dem i det videre arbejde som ledere.
 

Taler godt med hinanden, men ...

Karen Kruse: - Jeg kender godt Kalle, og jeg tror, der er mange af ham til søs. Sømandskulturen er jo en mandekultur, hvor man bare klarer opgaverne, uanset næsten hvad man pålægges.

- Sømandskulturen har heller ikke tradition for dybere samtaler om hinandens følelser eller problemer, uanset om de har rod i hjemlige forhold eller forhold om bord på skibet.

- Vi taler egentlig godt nok med hinanden, men de svære ting holder man for sig selv. Det er problematisk, fordi vi har jo ikke ingen steder at få læsset af. Problemerne bliver ved med at snurre rundt oppe i hovedet – også dem på hjemmefronten, og så er man da et oplagt offer for stress, hvis man ikke passer på.

- Derfor er det utrolig godt med denne slags kurser, hvor der bliver taget hul på de blødere værdier, og hvor vi lærer noget om symptomerne på stress, og hvordan vi kan forholde os til den. Der var en meget åben dialog mellem kursisterne og vores egne oplevelser med stress og stressede situationer.

- Jeg tror, at sådanne kurser kan medvirke til, at vi generelt bliver bedre til både at forebygge stress og at bede om hjælp, hvis vi føler, presset bliver for stort.
 

Frivilligt

- Det bør dog være frivilligt, om man vil deltage. Jeg tror ikke, det vil føre noget godt med sig at tvinge medarbejdere på stress-kurser, fordi man skal jo på forhånd erkende, at stress kan være et problem, der vedrører os alle. Ikke kun den, det rammer.

- En stresset medarbejder vil uanset niveau være en risiko for både sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø om bord, mener Karen Kruse.

Hun hæfter sig også ved energiregnskabet, som deltagerne blev præsenteret for og arbejdede med.

- Det gælder om at holde fast i de positive ting og prøve at gøre noget ved de negative sider i ens job eller liv. Vi har tit så mange gøremål i hverdagen, at vi bare kører derudaf uden at tænke over, hvad der virkelig foregår i ens liv, og om man har det godt med det, man foretager sig.
 

God oplevelse

Stress kan være et problem i visse farter, erkender skibsfører Peter Vigerø Larsen, som dog ikke mener, at stress er et problem for ham personligt.

Han deltog i kurset dels af nysgerrighed, og dels fordi man altid kan lære nyt.

Og det gjorde han.

- Jeg tror f.eks., at jeg er blevet bedre til at spotte stressede medarbejdere, og det er vigtigt, da stressede medarbejdere øger risikoen for at begå fejl, siger han.  Selvfølgelig er der også stressede medarbejdere i langfart, men jeg tror, det primært kan forklares med uløste problemer eller opgaver derhjemme. Vi stresses jo af det, vi ikke når.

- Kurset var en god oplevelse. Man får nogle redskaber i hånden til at finde ud af, hvad det er, der stresser, og hvad der glæder.Alle kan få noget ud af det, hvis man møder med åbent sind. Jeg tror ikke, det skal være et pligt-kursus. Hvis man ikke er indstillet på at deltage aktivt, kan det være svært at få et positivt udbytte ud af det.
 

-Som skibsfører er det efterhånden blevet helt afstressende at være på broen, når dagen i øvrigt er tæt besat med at holde orden i den papirdynge, som følger med jobbet. Jeg tilbringer i dag mere tid foran pc-skærmen end med at sejle. Det kan være en stress-faktor, hvis man ikke skaber sig overblik over papirdyngerne, og så er det godt at få nogle redskaber til at få det, mener Peter Vigerø Larsen.
 

Skal være en pligt

Overstyrmand Jens E. Pedersen. Mols-Linien: - Som ledere er det vigtigt, vi kan identificere stress-symptomerne og er i stand til at spørge ind til problemerne. Det har kurset givet mig gode anvisninger på.

- Jeg har fået et godt værktøj at arbejde videre med, og jeg kan kun anbefale kurset, men det bør kobles sammen med kurset om psykisk arbejdsmiljø. De to emner er tæt forbundne, så jeg tror, det vil være en gevinst.

I modsætning til de to andre mener Jens E. Pedersen ikke, at det skal være frivilligt at deltage i den slags kurser.

- Det skal være en pligt, fordi det er sjældent, vi selv opsøger kurser, der kan gå tæt på det personlige, men også de kurser er vigtige for sikkerhed og et godt arbejdsmiljø om bord.

- Når jeg deltog var det dels af nysgerrighed og dels for at opkvalificere mig selv som talsmand for styrmændene på Mols-Linien.

- Jo, jeg fik tilfredsstillet min nysgerrighed, og jeg kan kun anbefale kurset til alle ledere i søfart, siger Jens E. Pedersen.

 

marts 2006