Tegninger: Langtidspåvirkninger

I forlængelse af vores ”Nearmiss” tegninger har vi valgt også at sætte fokus på de kendte langtidsvirkninger. På den måde dækker vi både sikkerhed og sundhed.


Pointen i alle de nye tegninger er, at hvis man år ud og år ind bliver udsat for lidt af disse påvirkninger, kan det over tid føre til at man bliver syg. Derved har man pådraget sig en ”arbejdsbetinget lidelse”, som skal anmeldes.

Herunder kan du se 8 tegninger, der beskriver langtidsvirkningerne ved:

 • Dårlige arbejdsstillinger
 • Ensomhed
 • Hudkontakt  med kemikalier
 • Hånd arm vibrationer
 • Indånding af støv/partikler eller dampe
 • Støj
 • Mangel på søvn og hvile
 • Tunge løft


Vi håber, I vil bruge tegningerne til at skabe opmærksom på følgerne af langtidsudsættelser. Hæng dem op, diskutér dem med kollegaerne og drøft dem i sikkerhedsorganisationen!

Vi vil gerne have at I bruger tegningerne ligesom nearmiss tegningerne til at hjælpe hinanden og gøre opmærksom på, når I ser noget, der kan være farligt på lang sigt.

For at undgå langtidsvirkninger skal man bruge forebyggelsesprincipperne. Disse består af:

 • Fjernelse af faren (fx substitution af farlige kemikalier)
 • Reduktion af faren ved indretning af arbejdsstedet (fx støjdæmpning ved kilden)
 • Anvendelse af tekniske hjælpemidler (Fx løftegrej for tunge løft)
 • Organisering af arbejdet (fx ved vibrationer eller mangel på søvn)
 • Og hvis dette ikke kan fjerne faren skal der anvendes personlige værnemidler.
   

>> Klik her for at downloade tegningerne i stort format