Trivsel handler ikke kun om sproget

Forskningsprojekt skal kaste lys over, hvad der sker, når forskellige kulturer mødes på arbejdspladsen.

Hvordan opfatter vi de andre? Hvordan opfatter de andre os?

Det er et par væsentlige spørgsmål at stille sig selv, når man arbejder på en flerkulturel arbejdplads, fordi så begynder man at tænke over forskelligheden og på, hvordan vi agerer over for hinanden.

Professor Inger Askehave, Aalborg Universitetscenter, er med i et 3-årigt forskningsprojekt, Kulturel intelligens som strategisk ressource. Hun er leder af et af de fem delelementer i projektet, Talking Culture. Forskningsprojektet, der afsluttes næste år, er et såkaldt case-baseret projekt byggende på bl.a. interviews med medarbejdere i danske virksomheder og organisationer, der arbejder multikulturelt.

Tre tilgange

Inger Askehave:
 

– Der er grundlæggende tre tilgange, når vi på arbejdspladsen skal samarbejde med personer med en anden kulturel baggrund end vores egen.

    Den mest udbredte er, at vi vil lære de andre at arbejde, som vi selv gør. De andre skal lære af mine kompetencer og tilpasse sig mine løsninger.
    En anden tilgang er, at vi skal lære af hinanden og tilpasse os hinanden for at udvikle en ny fælles identitet.
    Den tredje er, at vi accepterer, vi er forskellige og har forskellige måder at løse opgaverne på, fordi vi synes, at det giver noget ekstra.

Hvilken af de tre tilgange, der er den bedste, har hun ingen anvisning på, da projektet endnu ikke er færdigt. Der er ingen konklusioner endnu.

Forståelse
– Det handler altså ikke kun om sproget, hvis man vil begå sig i en interkulturel sammenhæng. Det handler lige så meget om at have forståelse for de normer og værdier, vi selv har, og de normer og værdier, de andre har.

– Det tænker vi måske ikke så meget over, men det er tydeligt, at de medvirkende interviewofre i vores forskningsprojekt bliver opmærksomme på, at der er forskellige tilgange, men at de ikke er bevidste om, hvilken tilgang de selv har.

– Når vi gør dem opmærksomme på det, begynder de at tænke over det.

Reflektionen er vigtig
– Det er måske det vigtigste udbytte af projektet: At folk begynder at reflektere over, hvad der sker i det interkulturelle møde, og hvordan vi møder hinanden, og så er et af de væsentlige formål med projektet opfyldt. Nemlig at deltagerne skal lære noget. Vi skulle gerne gøre en forskel med projektet, understreger Inger Askehave.

Forskningsprojektet gennemføres udelukkende på landbaserede virksomheder, men Inger Askehave tror ikke, der er forskel på vores tilgang til mødet mellem forskellige kulturer, om det foregår på land, til vands eller i luften.

Talking Culture
Formålet med forskningsprojektet ”Talking Culture” er:

  • at undersøge hvordan ledelsen og ansatte i danske, multikulturelle virksomheder og organisationer opfatter kultur, taler om kultur og agerer kulturelt i deres daglige arbejde.
  • at afdække hvilke konsekvenser en bestemt opfattelse/italesættelse af kultur har på den måde man i virksomheden/organisationen agerer, håndterer og opfatter det interkulturelle møde.


”Talking Culture” er et delelement i et 3-årigt forskningsprojekt ”Kulturel intelligens som strategisk ressource”, som omfatter forskere fra Copenhagen Business School (CBS) og Aalborg Universitet (AAU).

Læs mere på: www.talkingculture.aau.dk