Vejledning om hviletid til rederier og skibe

Hviletid til søs er genstand for megen opmærksomhed. Får søfolk om bord på skibene tilstrækkelig søvn? Hvad er konsekvenserne af manglende hvile? Og hvad siger hviletidsbestemmelserne?

 

Det er væsentlige spørgsmål, som har betydning for både helbred og skibets sikkerhed. Denne vejledning giver nogle svar og inspirerer til at se på planlægningen af arbejdet med friske øjne, så det bliver muligt at sikre nødvendig hvile for flere.

Der er  rigtig mange gode grunde til at sætte fokus på planlægningen af arbejdstid og hviletid. Og det må være muligt at skabe bedre forhold for hvile til søs. Men det kræver, at alle  involverede – rederiledelsen, skibsledelse og den enkelte søfarende – erkender at tilstrækkelig hvile er helt afgørende for at drive moderne skibsfart – sikkert og sundt


 

Bestil vejledningen på SEAHEALTH's webshop.

 

Til vejledningen følger en kort introduktion.

Hent en powerpoint om hviletid om bord.

Hent en vagtplan der inspirerer til planlægningen.