Vejledning til mindre skibe med særlige opgaver

Vejledningen ”Mindre skibe og særlige opgaver” med korte og præcise svar gennemgår det grundlæggende inden for arbejdsmiljø. 

Den forklarer på en let og overskuelig måde, hvordan I får basis på plads inden for risikovurdering og kemikaliehåndtering.

Der er omkring 177.000 handelsskibe i verden, og langt det meste arbejde er det samme uanset skibets størrelse og kapacitet. Men mindre skibe er ofte forsynings- og specialskibe, der har særlige udfordringer. De spiller en vigtig rolle i samarbejdet med store skibe og bliver en vigtig del af den samlede operation.

 

Vejledningen tilbyder:

  • Trin-for-trin guide i risikovurdering
  • Forebyggelsesprincipper
  • Trin-for-trin-guide i brug af kemikalier om bord

Vejledningen forudsætter:

 

Vejledningen ”Mindre skibe og særlige opgaver” er den første udgivelse i en serie af hæfter og vil blive suppleret af mere specifikke vejledninger, der forholder sig konkret til udfordringerne om bord på mindre skibe.

Alle vejledningerne beskæftiger sig med skibstyper i segmentet mindre skibe, som sætter den maksimale længde 3000 BT.

De specifikke vejledninger er:

  • Mindre færger
  • Vindmølle serviceskibe
  • Bugser- og slæbebåde
  • Vagtskibe
  • Sand- og ral-skibe

Vejledningerne bliver lavet i samarbejde med erhvervet for at sikre, at der sættes fokus de udfordringer, som I finder relevante.

 

Forebyggelsesprincipper

I vejledningen er de vigtigste forebyggelsesprincipper beskrevet og opsat som simple huskeregler, inden I begynder på en arbejdsopgave. Huskereglerne er yderligere tænkt som et kampagneelement for rederier i segmentet mindre skibe. Kampagnen sætter fokus på hånd og fingerskader. Den er tidligere gennemført af Rederiet Norden med et positivt resultat. QA Manager Anders Houmøller fra Rederiet Norden siger:

”Kampagnen har stort set kun modtaget positiv feedback, og mens kampagnen kørte, var der et markant fald i antal af arbejdsskader på skibene.”

 

>> Bestil vejledningen på SEAHEALTH's webshop.