Øjenværn

Det er nødvendigt, at øjenværnet passer den person, der skal bruge det, og at det ikke generer. Forskellige arbejdsopgaver kræver forskellige øjenværn, læs her hvilke.

 

Sidens indhold:

 

Øjenværn skal beskytte mod:

  • Mekaniske påvirkninger som støv, splinter eller slibekorn.
  • Kemiske påvirkninger som ætsende eller på anden måde sundhedsfarlige stoffer.
  • Lys fra fx svejsning.

Øjenværnet skal sidde fast, uden at stænger eller hovedbånd klemmer eller snærer. Der skal være udluftningshuller, så øjenværnet ikke dugger, og huden kan ånde. Hvis det er nødvendigt med et lufttæt åndedrætsværn, bør det være antidug-behandlet.

Hvis I skal kombinere øjenværn med hjelm, høreværn, åndedrætsværn eller beskyttelse af hud, skal I være opmærksomme på, at I ikke forringer beskyttelsen. Der findes specielle værnemidler, der kombinerer flere typer beskyttelse.

Øjenværnet skal være tilstrækkeligt stort og give et klart udsyn, så man kan udføre arbejdet forsvarligt. Hvis man bruger briller, skal der være plads til brillerne i øjenværnet. Man kan også bruge øjenværn med korrigerede linser.

Brugsanvisning

Der skal følge en brugsanvisning med øjenværnet, som fortæller om de beskyttende egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse og opbevaring.
Øjenværn skal holdes ved lige.

Valg af øjenværn

ArbejdsopgaveØjenværn
Mekaniske påvirkninger - arbejde i støv, der ikke ætser eller irriterer øjnene eller på anden måde kan give øjenskaderBeskyttelsesbriller med sidebeskyttelse
Slibning eller andet arbejde, der medfører flyvende partikler, splinter mv.Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller visir. Styrken skal være stor nok til at modstå splinter eller fx en sprængt slibeskive - alt efter den aktuelle situation.
Kemiske påvirkninger - arbejde med væsker, der ætser eller irriterer øjneneBeskyttelsesbriller der slutter tæt, så stænk ikke sprøjter op under brillen. Udluftningshullerne skal derfor være overdækkede.
Arbejde i dampe, gasser eller støv, der ætser, irriterer eller på anden måde skader øjnene
Åndedrætsværn der samtidig beskytter øjnene effektivt, da det altid er nødvendigt med åndedrætsværn ved denne type stoffer. Det kan være helmaske, hætte (i nogle tilfælde visir) med luftforsyning eller turboudstyr. Helmasken kan også være med filter. Det kan være nødvendigt at kombinere med hudbeskyttelse.
Lys - svejsningSvejsebriller eller svejseskærm med tilstrækkelig filterevne over for det aktuelle svejselys.

 

 Udarbejdet 1. juni 2008