Akut krisehjælp

SEAHEALTH tilbyder handelsflåden akut krisehjælp og psykologbistand. Ring og hør mere på +45 33 11 18 33.

NB! Hvis vagttelefonen ikke bliver svaret af tekniske årsager, kan der ringes direkte til sekretariatets ansatte på deres mobiltelefonnumre. Normalt kan vi have en psykolog på pletten inden for få timer, hvis det er en krisesituation - afhængig af hvor behovet er opstået. I andre tilfælde anvises en psykolog normalt inden for højst 1-2 dage.

Kontakt SEAHEALTH på telefon +45 33 11 18 33 for krisehjælp

Vi kan kontaktes døgnet rundt på telefon +45 33 11 18 33. Det er altid en god idé, at give os et varsel lige så snart I har mistanke om, at I muligvis kan komme til at stå i en situation, hvor I ønsker psykologbistand. Vi yder støtte fra første opkald til afsluttende evaluering.

Klik her for at læse mere om omfanget af krisehjælps-ydelsen og hvordan vi arbejder.

Vigtige oplysninger

Bestil Seahealths vejledning Kriser til søs

Når vi kontaktes om krise- eller psykologbistand er der i første omgang nogle praktiske ting, vi skal vide. Derfor er det en god idé at have følgende oplysninger parat:

 • Hvem kommer opkaldet fra? Navn, rederi og kontaktoplysninger.
 • Hvad er der sket?
 • Hvor er det sket?
 • Hvor mange er involveret?
 • Hvad er situationen nu? Akut/stabiliseret?
 • Hvem har ydet/kan evt. yde krisehjælp indtil nu?
 • Hvor hurtigt er der behov for at yde hjælp efter opkalderens vurdering?
 • Hvor vil det være relevant at yde krisehjælpen? Hvor er den, der har brug for hjælp fx bosiddende?
 • Evt. kontaktoplysninger på den medarbejder, der har brug for hjælp.


SEAHEALTHs psykologer har det seneste år bistået rederierne med krise- og psykologhjælp i forbindelse med piratoverfald, ulykker, dødsfald om bord, dødsulykke, hårdtvejrsskader, arbejdspres, stress, depression mv.

I er også meget velkommen til at kontakte os, hvis der er brug for afklaring af andre spørgsmål i forbindelse med kriser og psykologisk førstehjælp. Det kan fx være, hvis I har en medarbejder eller kollega, som I er bekymrede for, hvis I vil have genopfrisket, hvordan I selv gennemfører en debriefing, eller hvis I som rederi gerne vil have et tjek af, om jeres kriseberedskab er godt nok.


Kontakt SEAHEALTH på telefon +45 33 11 18 33 hvis I ønsker psykologbistand.

Som udgangspunkt er det SEAHEALTH, der stiller krisehjælpsberedskabet til rådighed, mens rederierne skal betale for den konkrete brug af ordningen. Vi betaler dog normalt altid opstartsomkostninger i forbindelse med afklaring af opgaven. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive truffet aftale om betaling med rederiet, når det nærmere er afklaret, hvad opgaven kommer til at bestå i. I visse tilfælde vil der kunne være mulighed for refusion fra arbejdsskadeforsikringen.

Vi holder også kurser om psykisk førstehjælp og udvikler også gerne kurser, der er tilpasset jeres behov.
Læs mere om kurser her

Faglig leder

Vivek Menon
vm@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2960 7427

Jeg kan hjælpe dig med

 • Overordnede spørgsmål til projekter og konsulentopgaver
 • Anmodninger og spørgsmål om krisehjælp
 • Konferencen MSSM