Arbejdstøj

Det er vigtigt at vælge den beklædning, der passer til arbejdsopgaven. Arbejdstøj til særlige arbejdsopgaver - fx særligt snavset arbejde eller handsker til svejsning - skal rederiet stille til rådighed.

 

Sidens indhold:

Beskyttelse

Arbejdstøj skal beskytte mod:

 • temperatur - varme og kulde
 • vind
 • fugtighed - regn, sne, havvand, spuling
 • sollys
 • kemiske påvirkninger
 • mekaniske påvirkninger
 • ulykker

Sikring

Arbejdstøj skal sikre:

 • fri bevægelighed
 • komfort
 • fleksibilitet
 • hygiejne
 • identitet

Beklædning efter forholdene

ForholdBeklædning
VarmepåvirkningTøjet bør være let og luftigt (bomuld), men skal kunne dække huden tilstrækkeligt i forhold til opgaven.
KuldepåvirkningLagvis beklædning, der isolerer men ånder. Undertøjets kvalitet er afgørende.
Skiftende temperaturerLagvis beklædning, der ånder. Termoundertøj direkte på kroppen.
VindpåvirkningVindtæt beklædning.
FugtighedRegntøj, der er vandafvisende, men hvor huden kan ånde.
SollysSolens stråler er kræftfremkaldende, og huden skal derfor beskyttes med en dækkende beklædning eller creme.
Kemisk påvirkningSærligt arbejdstøj ved håndtering af syrer og baser. Alle kemikalier er hudskadelige og kræver dækkende arbejdstøj/handsker, evt. øjen- og åndedrætsværn.
Mekanisk påvirkningSlidstærkt, forstærkning/beskyttelse på udsatte steder (knæpuder).
UlykkerAfhængig af arbejdsfunktion: brandhæmmende, skærefast, synligt (farve/reflekser). Fodtøj skal yde tilstrækkelig beskyttelse.

Andre forhold at tage hensyn til

Arbejdstøjet skal ikke kun være sikkert og funktionelt. Der er også andre forhold at tage hensyn til, fx:

Fri bevægelighed

Relevante størrelser skal være tilgængelige. Tøjet må ikke snære, men sikre god bevægelsesfrihed.

Komfort

Tøjet skal være behageligt at have på - fysisk og psykisk. Fornuftigt tøj kan godt være smart/moderigtigt - det fremmer en fornuftig anvendelse.

Fleksibilitet

Jo flere forskellige arbejdsfunktioner tøjet dækker, des bedre anvendelighed.

Hygiejne

Tøjet skal modvirke smudsdannelse og sikre mod forurening af huden. Skal tåle rengøring/vask.

Identitet

Beklædningen skal ofte synliggøre rederi, kompetence eller opgave, hvilket kan være en vigtig funktion. Men det bør ikke ske på bekostning af funktionsdygtighed i øvrigt.

Om arbejdsbeklædning i øvrigt

Mennesker er forskellige - kulturelt, fysisk og psykisk. Derfor fremmer valgmuligheder den enkeltes motivation. Men uhensigtsmæssige eller sundhedsskadelige valg bør ikke accepteres. Rigtig beklædning er afgørende for, at "arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt." (Teknisk forskrift om arbejdets udførelse)

Det er skibsledelsen/rederiet, der har ansvaret for brug af arbejdsbeklædning om bord. Men besætningen skal efterleve givne instrukser. Hævdvundne traditioner (bar overkrop, åbne sandaler, træsko m.m.) er således ikke rigtig arbejdsbeklædning.

Arbejdstøjet bør være rent, når man tager det på. Almindelig vedligehold/vask af arbejdstøj kan man forlange, at den søfarende selv sørger for.

Beklædning i skibets områder

Maskinen
Kedeldragt eller langærmet skjorte + lange bukser eller overall.

Dæk
Kedeldragt eller langærmet skjorte + lange bukser eller overall.

Kabys
Kokkejakke som beskytter mod varme og forbrændinger. Langærmet skjorte + lange bukser. Kortærmede skjorter og korte bukser bør kun anvendes, hvor der ikke er risiko for fysiske eller kemiske påvirkninger, fx kontorarbejde og vagttjeneste på broen og i kontrolrum. Det er vigtigt at lave en konkret vurdering af arbejdssituationen, for at finde frem til den rette beklædning.


Skridhæmmende sikkerhedssko med tåbeskyttelse er en naturlig del af god og sikker arbejdsbeklædning til søs. I kabyssen er det dog tilstrækkeligt med skridhæmmende sko uden tåbeskyttelse.

Der bør altid være let adgang til de nødvendige
personlige værnemidler.

Udarbejdet 1. april 2008

Health and Safety Consultant
Master Mariner, M.Sc. Maritime Affairs

Vivek Menon

vm@seahealth.dk

+45 3311 1833
+45 2960 7427